Terugkaatsingswetten

De invallende straal, de normaal op het oppervlak en de weerkaatste straal liggen in hetzelfde vlak. Deze bijdrage toetst: de functionele betekenis van een vlakke spiegel;; de bepaling van invals- en terugkaatsingshoek;; beeldconstructie bij de weerkaatsing. Bij totale terugkaatsing geldt de terugkaatsingswet. Een bolle of positieve lens heeft een convergerende werking. Constructie van een beeldpunt bij een vlakke spiegel steunend op de terugkaatsingswetten. Het beeldpunt is het snijpunt van de verlengden van de.

Licht is elektromagnetische straling in het frequentiebereik dat waarneembaar is met het menselijk oog, soms foutief met inbegrip van infrarood licht, met een.

Terugkaatsingswetten

Je moet met behulp van de terugkaatsingswet het spiegelbeeld van een voorwerp. Voor terugkaatsing door een spiegel geldt de terugkaatsingswet: hoek van. Als een lichtstraal invalt op een glad, spiegelend voorwerp is er spiegelende terugkaatsing. Onderzoeksvraag: Wat is het verband tussen de invalshoek en de terugkaatsingshoek bij licht dat invalt op een spiegel? Dit verschijnsel kunnen we verklaren door middel van de terugkaatsingswetten. This resource is an applet that allows you the refraction and reflection of light can simulate and investigate.

So you can include: Choose from six translucent. Demonstratietoestel terugkaatsingswet. Met betrekking tot een toegeworpen of toegeslagen bal.

Terugkaatsingswetten

Het terugkaatsen, de handeling van den bal, gewoonlijk door een slag, te doen wederkeeren naar. De holle spiegel draait links en rechts, boven en onder om. Terugkaatsingswetten bij vlakke spiegels.

Deze studenten gebruiken ook inderdaad tegelijkertijd beide redeneringen en tekeningen met enerzijds lichtstralen die voldoen aan de terugkaatsingswet en. Filmpjes en extra info bij de lessen toegepaste fysica 2de graad TSO. Evenwicht (door gewichten aan twee katrollen te veranderen wordt een nieuw evenwicht gevonden). Voortplanting van licht: schaduwvorming, brekingswetten. Beeldvorming bij vlakke spiegels: terugkaatsingswetten. Als een bal ergens tegen kaatst, dan eist de terugkaatsingswet dat de hoek tussen de richtingen van de aankomende en de teruggekaatste bal in twee gedeeld. Op een van de ruimtevluchten naar de maan heeft men op het maanoppervlak een reflector achtergelaten.

Vanaf de oever van een meer kun je in het water een omgekeerd beeld zien van wat aan de andere oever ligt. Beschrijven hoe een lichtstraal door een vlakke spiegel wordt teruggekaatst en terugkaatsingswetten afleiden. Teken met behulp van de terugkaatsingswet de teruggekaatse lichtstraal. De terugkaatsingswetten toepassen bij. In de tekening zie je een blauwe pijl.

Dergelijke metingen, met de kijker aan scherpe sterrebeeldjes uitgevoerd, geven de nauwkeurigste toetsing der terugkaatsingswet.