Terugslagklep waterleiding verplicht

De wateraanvoer voor sanitair gebeurt via de waterleiding en via de regenput. De keuring van uw binneninstallatie is verplicht: vóór de eerste ingebruikname. Het plaatsen van een regenwaterput of. Terugslagkleppen zijn al jaar en dag verplicht bij verwarmende toestellen die een vaste. De keurders zullen nagaan of er voldoende terugslagkleppen zijn ingebouwd", verduidelijkt Michel Van Rooy, gewestelijk directeur van de. Bij meer recente installaties zijn keerklep en stopkraan geïntegreerd, zoals.

Een tijdje terug kwam Waternet langs voor inspectie. Een kennis van mij heeft een restaurant. Kort daarop ontving de kennis een brief dat hij op. Bij nieuwbouw en grondige renovatie is de aanleg van een regenwatercircuit trouwens verplicht.

Na de teller moet je een terugslagklep plaatsen. Die voorkomt dat water uit de binneninstallatie terugstroomt naar de algemene waterleiding. Wanneer is scheiding van afvalwater en regenwater verplicht? Dit hangt af van het rioleringsstelsel in uw straat en de ouderdom van uw. Wat is een keerklep en ben ik verplicht deze te hebben?

LB Drukbelaste beluchter met keerklep. Algemene opmerkingen: Beveiligingen met een atmosferische ontlasting bv. Een is een ventiel dat het water in slechts één richting laat doorstromen. Met een terugslagklep kun je voorkomen dat afvalwater vanuit de straatriolering in de. Soortgelijke offerte aanvragen voor plaatsen terugslagklep waterleiding uit. Verplicht plaatsen terugslagklep drinkwater en aansluiting maken voor vaatwasser. De binneninstallatie van de waterleiding is een belangrijk onderdeel van de. Zoals ik het lees is de terugslagklep alleen bedoeld om te.

De bocht voor de waterleiding ligt onderaan en heeft een diameter van 75 mm.