Transitievergoeding en wwuitkering

Heeft een ontslagvergoeding effect op je ww-uitkering? De transitievergoeding is gebonden aan een maximum van €75. De WW-uitkering is er voor mensen die zonder werk komen te zitten.

Transitievergoeding en wwuitkering

Een ontslagvergoeding heeft geen invloed op je WW-uitkering. Dit kan dan weer gevolgen hebben voor uw recht op een WW-uitkering. Laat uw vaststellingsovereenkomst daarom door ons gratis.

De ontslagvergoeding heet nu transitievergoeding. Niet iedereen die werkloos wordt, heeft recht op een WW-uitkering. Nee, de ontslagvergoeding wordt niet gekort op de WW-uitkering. Download "Ontslagrecht en WW-uitkering" (PDF). Transitievergoeding: financiële vergoeding bij ontslag Sinds de wetswijzigingen. De activeringsregeling bestaat uit een aanvulling op de WW-uitkering (conform artikel 1 – lid 4) en de wettelijke transitievergoeding. De maximale duur van de WW-uitkering wordt teruggebracht van 38.

Bijvoorbeeld over uw recht op een transitievergoeding of WW-uitkering. Voor dit recht is vereist dat de werknemer recht heeft op een wettelijke WW uitkering. Voor wie toeslagen krijgt is de transitievergoeding een wassen neus.

Transitievergoeding en wwuitkering

Ontslag met wederzijds goedvinden kan gevolgen hebben voor een eventuele WW uitkering. Het kan dan gaan om afkoop van de WW en de bovenwettelijke uitkering of om. Je ontslagvergoeding wordt niet gekort op je WW-uitkering. Gebruik gratis onze 177 online rekentools.

Een transitievergoeding wordt vaak afgesproken in een beëindigingsovereenkomst. Om aanspraak te kunnen maken op een WW-uitkering moet er aan de. Ook werknemers die recht hebben op een bovenwettelijke WW-uitkering, komen niet in aanmerking voor een transitievergoeding. Besluit overgangsrecht transitievergoeding.