Trema woorden

Valt de klemtoon niet op de laatste. Twee puntjes boven een klinker (a, e, i, o en u) noem je een trema. Als je in één woord twee opeenvolgende klinkers niet als één klank mag lezen, zet je op de tweede klinker een trema: ruïne.

Trema woorden

Deze pagina gaat over de puntjes op een klinker (trema). Een trema, puntjes op de e, wordt gebruikt wanneer je twee gelijke klinkers als één.

Bij sommige woorden van Franse en Latijnse afkomst wordt geen trema. Je schrijft een trema vaak als in een woord twee of drie klinkers achter elkaar.

Trema woorden

In de dagelijkse spelling komt het trema geregeld voor. E Als een van de botsende klinkers wordt weergegeven door twee tekens, kan alleen de eerste klinker van de tweede klank een trema krijgen. Het trema komt alleen voor in niet-samengestelde woorden.

Je gebruikt alleen maar een trema als het woord zonder trema verkeerd kan. Vooral woorden die we uit het Frans hebben overgenomen, hebben nogal eens. Als woorden die een trema bevatten, helemaal in hoofdletters worden gezet, bijvoorbeeld in tekstkopjes en opschriften, blijft dat trema bij voorkeur behou. In ongelede woorden en afleidingen gebruiken we een trema om. Het punt waar de zee ophield en de eend begon, werd voorheen aangegeven met een trema: zeeëend. De nieuwe spelling gebruikt een streepje om de grens. Deze woorden zijn namelijk geen samengestelde, maar afgeleide.

Israël leliën knieën ruïne terriër geïllustreerd sleeën ideeën drieën tweeën koloniën tweeëndertig. Het probleem van deze regel is, dat een klein deel van de woorden die onder het trema-regime vielen, nu onder het streepjesregime vallen. Woorden die eindigen op trema, Woorden die op trema eindigen, Zoek woorden voor online spelletjes zoals Wordfeud, Scrabble, kruiswoordpuzzels. Woorden zonder klemtoon op –ie krijgen een meervoud met –iën.

Thema 14 : zet de woorden in het meervoud.