Triaxiaalproef

Mos Grondmechanica heeft de beschikking over 13 triaxiaal opstellingen. Met de triaxiaalproef wordt het gedrag van een bodemlaag bepaald;. Het doel van de triaxiaalproef is het bepalen van de schuifsterkte en het vervormingsgedrag van de grond. Onze triaxiaalproef identificeert de eigenschappen van de ondergrond op uw locatie en beoordeelt het vermogen ervan om uw structuur te ondersteunen. De triaxiaalproef wordt voor vele doeleinden.

Met deze proef kan het effect van wegverkeer op ongebonden, korrelvormige materialen die in funderingen en onderfunderingen zijn toegepast, in het. Met triaxiaalproeven worden juist die eigenschappen van een materiaal bepaald die bij. Triaxiaalproeven meten het punt van bezwijken van de grond. Door de proef bij verschillende celdrukken uit te voeren kan de omhullende van de stabiele. Gebruik van de begrippen en beelden is. Voorbeeldzinnen met `triaxiaalproef`. Sinds de triaxiaalproef als de standaard voor de bepaling van schuifsterkteparameters in de stabiliteitsanalyse is geïntroduceerd worden proevenverzamelingen. Simple Shear test (internationaal) is de meest toepasbare proef voor de bepaling van de schuifsterkte.

Waterspanningsgeneratie bij deformatie grond reduceert schuifsterkte. Mechanische prestaties van korrelvormige materialen (natuurlijke, gerecyclede en secundaire) met de cyclische triaxiaalproef. In opdracht van COB F220 zijn door GeoDelft 14 enkelstaps triaxiaalproeven op zand en klei uitgevoerd. De proeven dienen parameters te leveren voor 4-D. This file was moved to Wikimedia Commons from nl.

All source information is still present. Figuur 1 – Spanningspad bij CAU triaxiaalproef op normaal geconsolideerde klei;. Dynamica : Practicum triaxiaalproef. Bij een triaxiaalproef wordt een cilindervormig grondmonster beproefd terwijl het is omhuld door een rubber vlies. Bij uitvoering van ongeconsolideerde proeven. Voor ieder monster waar een triaxiaalproef.

De structuur van de klei kan invloed hebben op een aantal fac- toren die een rol.