Troepenformatie

Eén puzzelwoord gevonden voor `TROEPENFORMATIE`. Paarsgekleurde woorden zijn afkomstig uit het Dr. Echelon kan verwijzen naar: een afluistersysteem, zie ECHELON; een plaats in de VS, zie Echelon (New Jersey); een troepenformatie, zie echelon (militair). Troepenformaties in de Baltische staten – Duits contingent in Litouwen in het kader van "Enhanced Forward Presence" Navo. Vertalingen in context van "troepenformaties in" in Nederlands-Engels van Reverso Context: De dag na Cibecue had Crook vijf troepenformaties in het veld. Maar niet enkel voor zijne nieuwe troepen-formatie, maar voor den geheelen veldtogt , had de tijd voor BoNAPAnTn, tot op een zeker punt, eene onberekenbare.

Deze geeft een gedetailleerde beschrijving van Romeinse en Macedo- nische troepen-formatie, wijst meningen van Machiavelli als verkeerd af, beveelt. NL, Synoniemen voor colonne, IT, Vertalingen. Falanx 2) Front 3) Gevechtsformatie 4) Gevechtsinformatie 5) Legeropstelling 6) Linie 7) Militaire opstelling 8) Opstelling 9) Troepenformatie Gevonden op. Het front was de grootste troepenformatie van het Rode Leger en ruwweg vergelijkbaar met de Duitse Heeresgruppe en de Amerikaanse Army. Ontsnap aan de realiteit en neem plaats op de troon dankzij de kunst van oorlogvoering!

Claim je titel als Koning van de Hooglanden, Noordelijke Tsaar of. Giap beraamde een totale invasie van het Zuiden door het NVL, met tanks, zware artillerie en grote troepenformaties. Het NVL-offensief begon op 30 maart. De paniek was groot en de Hollandse ridders en voetknechten sloegen enorme gaten in de Vlaamse troepenformaties. Het toestel wordt vooral gebruikt voor aanvallen op pantservoertuigen, tanks en troepenformaties.

Het verlies van de helikopter is een. In de eerste teaser trailer zagen we al een enorme troepenformatie met op de achtergrond een balkon met daarop illustere figuren. De eeuwen waarin het buskruit het slagveld domineerden, maar er ook nog ruimte overbleef voor troepenformaties en cavalerie. Het is een bij voorbaat kansloos project, waar niemand in gelooft: de Duitse troepenformatie bij Brest valt moeilijk over het hoofd te zien. Hoewel in Rusland de Dragoon regimenten in eerste instantie "buitenlandse troepen formatie" werden genoemd, waren ze waardige opvolgers van Russische.

Op de penningvan de Duitser Reinhart Heinsdorff vormen de troepenformaties de contouren van het gestalte van de Pruisische. Deze troepenformaties worden aangestuurd door een Europees hoofdkwartier en een Europese bevelhebber. Defensie, Donald Rumsfeld, die gisteren zei dat de Amerikanen zich meer zullen richten op troepenformaties van de Taliban.