Uitdrukking naar eer en geweten

Ik zweer in eer en geweten dat ik de gehele waarheid en niets dan de. Handige zegswijzen en uitdrukkingen vertaald. Bij tijd en wijle = zo nu en dan Gepokt en gemazeld = zeer ervaren Have en goed = alles wat je hebt Naar eer en geweten = in alle oprechtheid. Sleep elke betekenis naar het juiste spreekwoord. Algemeen Nederlands is: naar eer en geweten. Vertalingen in context van "naar eer en geweten" in Nederlands-Engels van Reverso Context: Ik geef toe dat mevrouw Ludford haar best heeft gedaan, maar ik. Brown blijft naar eer en geweten volhouden dat zijn succes te danken is aan de.

Spreekwoorden en uitdrukkingen uit de Nederlandse taal. Rijmwoordenboek NAAR EER EN GEWETEN rijmen. Gratis online rijmhulp voor rijm op NAAR EER EN GEWETEN. Omdat de mens talige uitdrukkingsvormen deelt met anderen, kan hij ook op. Bij de procedure voor het Hof van assisen wordt de uitdrukking "spreken. De betekenis van deze uitdrukking is dat eer je iemand. Van militairen wordt een vergaande inzet gevraagd, en daarbij dragen zij -zeker tijdens uitzending- grote verantwoordelijkheid.

Entre amis point de com- plitnents, met eer. Een trage hand Krijgt leed en schand; Een kloeke hand Krijgt eer en land. Zijn geweten is een zeemlederen lap: het geeft en het neemt. De uitweg dat het "naar eer en geweten" in de eedtekst ruimte zou bieden. De eer is het uiterlijk geweten en het geweten de innerlijke eer. Origineel: Die Ehre ist das aussere Gewissen, and das Gewissen die innere Ehre.

De uitdrukking in de fout gaan is wel gebruikelijk. Affront, verkortinge, beledinge, hoon, eer-roovinge. Conscientie, Gemoed, Geweten, Gewisse. Deze uitdrukking is meerdere keren door mijn hoofd gegaan de.

TC vergaderingValto vergaderkamerza 17 jun. Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten "geweten" – Nederlands-Engels. De rechter beslist zelf in eer en geweten, en op onaantastbare wijze of er.