Unia afkorting

Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. Belga Wie een vraag of melding heeft over discriminatie kan voortaan terecht bij Unia. Dat is de nieuwe naam van het Interfederaal. Met zijn naamswijziging wil Unia zichzelf en zijn opdrachten meer bekend maken bij het grote publiek. Els Keytsman, directeur van Unia, deelt mee dat ze het afgelopen jaar in alle parlementen van België heeft.

UP (vliegmaatschappij), IATA code voor Bahamasair; Uitvoerend producent, een managementsfunctie in de kunstwereld; Unia Pracy, een. De UNIA afkorting van Universal Negro Improvement Association die.

Unia afkorting

A kantoren aantreffen in landen zoals Panama, Costa. Genootschap) Unia Demokratyczna (Democratische Unie) Université Libre de. Amy nam de leiderschap positie voor de. Afkortingen bij de nummering van de publicaties:. Binnenlandse Zaken, over "de kritiek op Unia".

De afkorting NVAO staat letterlijk voor Nederlands-Vlaamse Accreditatie. Zoek de betekenis van een woord of zoek wat een afkorting betekent. UNIA werd in België ook aangeduid als het onafhankelijk mechanisme om te waken. Die ingewikkelde partijnaam wijst niet op een kartel of een samensmelting van twee partijen.

Unia afkorting

Het is gewoon de afkorting van de Duitse en de Franse naam van. Gedeeltelijke Nederlandse vertaling: Vries, Asega, is het dingtijd? Autochtonen werden gecodeerd met de afkorting BBB (Blanc Bleu Belge). Unia wil hogere forfaitaire schadevergoeding voor slachtoffers.

De LGBT-gemeenschap (LGBT is een Engelse afkorting die staat voor Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, nvdr.) wordt vandaag als. Het lijkt wel een afkorting uit een James Bond-film. QE: met die letters wordt het nieuwe waagstuk van de Europese Centrale Bank (ECB). BRUSSEL – Na het succes van DENK in. De COPS-unit – een afkorting van Community Oriented Police Support. Schepen sleept muziekschool voor Unia voor discriminatie: "Ik dacht.

Ouders die hun kind Kermit, Niunia, Unia, Tworzyród of Montezuma.