Vaag synoniem

Nederlandse synoniemen voor "vaag" – Interglot woordenboek. Ik ben zelf ook altijd vaag geweest en ben het nog. Dit is het Complete Synoniemen Woordenboek. Top 10 van misbruikte woorden in personeelsadvertenties. Personeelsadvertenties staan vol lege begrippen, clichés en standaardzinnen. Synoniemen: vaag onbestemd niet uit één bron, maar gespreid vb: er was. En eerder vaag is omschreven wat participatie is: "het hebben van aandeel in iets, synoniem voor deelneming: zijn participatie in die handelszaak is geëindigd;.

Vaag synoniem

Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen. Volgens mij is synoniem wel degelijk ook een woord met aanverwante. Stijl – Vaag – Vage verwijs- en signaalwoorden. Geef in dit geval een synoniem of omschrijving. Niet scherp omlijnd, niet duidelijk, niet sprekend, niet krachtig, vaag.

Voorbeeld: "Jan zag Piet in de dierentuin. NL, Synoniemen voor onscherp, EN, Vertalingen. Toelaatbaarheid als synoniem van ontvankelijkheid 17. Ten tweede is "rechtmatigheid bij de uitoefening van de rechtsvordering" enigszins vaag, omdat die.

Vaag synoniem

Ten tweede is “rechtmatigheid bij de uitoefening van de rechtsvordering” enigszins vaag, omdat die.

De beschuldi-gingen waren vaak vaag en niet zelden werden onschuldigen omgebracht als gevolg van. Een zakelijke tekst en een sobere foto van een gebouw of een product. Zo zagen jobadvertenties er vroeger uit. Nu staan ze vol met wollige taal en vage termen.

Vaag trilkorstje – Helicogloea vestita (Bourdot & Galzin) P. Er worden vage zelfstandige naamwoorden en werkwoorden onderscheiden.