Vennootschapsbijdrage boeken

Voor deze boeking zie 756 Ontvangen korting voor contante betaling. Ontdek hier alle informatie over de vennootschapsbijdrage. De jaarrekening van het voorlaatste afgesloten boekjaar is bepalend voor de vennootschapsbijdrage die uw vennootschap moet betalen.

Vennootschapsbijdrage boeken

Richt je als zelfstandige een vennootschap op in België of vestigt je buitenlandse vennootschap zich in België, dan is het mogelijk dat deze vennootschap zich. Enkele weken geleden viel de afrekening van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage opnieuw in de brievenbus van uw cliënten en van uw. De hoogte van de vennootschapsbijdrage wordt berekend op basis van.

Controle en sturing van de vennootschapsbijdrage. Wie moet de vennootschapsbijdrage betalen? Het grensbedrag om te bepalen of uw vennootschap € 347,50 dan wel de verhoogde zgn. Hoeveel vennootschapsbijdrage moet ik betalen? Sinds de jaren 90 is ook een vennootschap verplicht om jaarlijks een soort van sociale bijdrage te. Ook btw-controleurs kunnen inzage vragen in de boeken, facturen, kopieën van. Vergeten de vennootschapsbijdrage te betalen? Binnenbrengen facturen-boeken voor maandaangiftes BTW.

Is de vennootschapsbijdrage nu wel of niet fiscaal aftrekbaar? U moet wel uw boeken kunnen voorleggen aan de belastingadministratie wanneer zij een. Bewaring van boeken en stukken Bijlagen VESTIGINGSVOORWAARDEN. De vennootschapsbijdrage De gezinsbijslagen van.

Jaarlijkse boeken van het Rekenhof; Afzonderlijke rapporten; Samenwerkingprojecten. Boek van het Rekenhof volledige fiche, Volume 1 : commentaar. ARKimedes-Fonds deze inkomsten niet kan boeken in haar resultatenrekening. De jaarlijkse vennootschapsbijdrage is een forfaitair bedrag om het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen te financieren.