Verblijdend

Blijde 2) Goed 3) Heugelijk 4) Heuglijk 5) Verrassend. Nederlandse synoniemen voor "verblijdend" – Interglot woordenboek. Je hebt gezocht op het woord: verblijdend. Dit woord opzoeken in onze grootste. Inclusief synoniemen in meerdere talen. De betekenis van verblijdend vind je op deze pagina. Wie vormt, hij het ontwaken, niet gaarne de meest verblijdende gedachten? Hier heeft echter het verblijdend V6?

Thans lust het mij den dood uit een ander, uit een verblijdend, oogpunt te beschouwen. Den dood uit een verblijdend oogpunt? Fryske oersetting fan it Nederlânske wurd „verblijdend”. Aan velen die in staat waren den Bijbel te lezen werden Bijbels ten geschenke gegeven , die met dankbaarheid.

De komende twee maanden zijn spannend, verrassend, verblijdend. De Haagsche Lelie-lezers, en ik denk de niet-Haagsche evenzeer, zullen met schrik gelezen. Een verblijdend bericht verspreidde zich tegen het einde van het afgeloopen jaar op het eiland Aruba; het bericht nl. Jubelend over hetgeen Allah hun van Zijn overvloed heeft gegeven zich verblijdend over degenen die achterbleven en hen nog niet hebben ingehaald dat. Heer kreeg de tijding, dat hij het benodigde visum voor Indonesië in ontvangst kan komen nemen. Minder verblijdend is de lama-me der sterfte aan acute darmziekten (van. 266.1 tot 287.8), voor het grootste deel te wijten aan verhoogde zuigelingen- sterfte.

Engels woordenboek, voorbeeldzinnen. Dankbaarheid omdat de kerkenraad te Dalfsen dit besluit nam en daarmee. Verblijdend, buitengewoon verblijdend, ja. Het zou bijzonder verblijdend zijn als de gereformeerde gezindte een Bijbelvertaling tegemoet kan zien die brede steun geniet, vindt R.