Verkeerd of verkeert

Melding: Categorie: Woordverwarring (ID: CONFUSED_WORDS). Wijzen op een verkeerd vervoegd voltooid deelwoord of. Verkeerd of verkeert geleert of geleerd? De hoofdredacteur heefd nog niet gereageert. Is het nu verkeerd of in goede staat? In talloze advertenties zie ik staan: Horloge verkeerd in goede staat. Nederlandse synoniemen voor "verkeerd" – Interglot woordenboek.

Doe mij, anderen en jezelf een plezier en schrijf: Het horloge verkeert in. Worden hier meer mensen verdrietig van, of ben ik de enige. Beide zijn correct, maar er is een betekenisverschil. Op eene verkeerde plaats : gij zoekt verkeert een kruit, dat elders liefst wil spruiten.

Van verkeeren en bord, Eeu bord, waarop men verkeert, het ver- keerspcl speelt: er is eene schijf van hetver- keerbord te zoek. Woordsoort: bnw(deelw.) Varianten: verkiert. Middelnederlandsch Woordenboek: verkeert. Een bord, waarop men verkeert, het verkeerspel speelt: er is eene schijf van het verkeerbord te zoek. Een bord, vvaarop men verkeert, het verkeerfpcl fpeelt : er is eene fihijf van het verkeer- bord te zock. Verkeren translated from Dutch to English including synonyms, definitions, and related.

Een chauffeur die een verkeerde afslag neemt of de weg even kwijt is, kan altijd zijn trots inslikken en een voorbijganger om hulp vragen. Studenten verspelen kostbare tijd door studiemethodes toe te passen die niet eens zo effectief zijn. In dezelfde tijd kan je op een veel betere. Ook wanneer de administratie een verkeerde toepassing van de wet gemaakt.