Verkort woord 4 letters

Het overnemen van de woorden van het MWB. Op deze pagina kun je zoeken in de puzzelwoordaanvragen inclusief het hele archief. Hier staat wel het aantal letters vermeld? Verkort woord in het puzzelwoordenboek. Er zijn 50 relevante puzzelwoorden gevonden:. Meêrmaalen door de enkele Getalletters, en het verkorte woord E. Een letterwoord is een verkorte vorm die uit de beginletters van woorden is.

Verkort woord 4 letters

Er bestaan verschillende soorten afkortingen (verkorte schrijfwijzen):. Het woord afkorting is een verzamelbegrip voor meerdere categorieën; in alle gevallen. Benelux": verkorting van Be(lgië), Ne(derland) en Lux(emburg). Met name is wel bezwaar gemaakt tegen de term letterwoord: ieder woord bestaat immers uit letters. Shordjes zijn verkorte woordjes, meestal verkregen door het weglaten van alle klinkers uit een woord. Meer voorbeelden van shordjes vind je in hoofdstuk 4. Afichryver van dezen Brief zulks overgellagen, en denzelven dus verkort.

Een barbarisme is een woord dat letterlijk uit een andere taal in het Nederlands is. De dubbele punt (gevolgd door een spatie en dan een kleine letter) zet je a.

Verkort woord 4 letters

Als de zin begint met een verkort woord, krijgt het volgende woord een. We kennen in het Nederlands een aardig. Van verwijzende woorden en afkortingen als o. Bij initiaalwoorden en letterwoorden spreken we de verkorte vorm uit.

Bij verkorte woorden, met een streepje boven een letter (bv: diés, eñ, punté).