Vermeiden betekenis

Wellicht gerelateerd aan `vermeiden`. Je hebt gezocht op het woord: vermijden. De betekenis van vermijden vind je op deze pagina.

Vermeiden betekenis

Sie konnte einen Zusammenstoß gerade noch vermeiden. Zij konden nog net een botsing voorkomen. Waarom ben je anders op zoek naar de Nederlandse betekenis van vermeiden? Je bent niet de enige die hier moeite mee heeft.

Vermeiden betekenis

Wat is de betekenis en de oorsprong van het spreekwoord over de kling jagen?

Is het "een nieuwe voorraad goederen moeten worden ingekocht" of. Op deze pagina vind je een lijst van synoniemen met dezelfde betekenis als vermeiden in het Duits. Betekenis van het Zein, en wat daar by in agt te nemen is. Vyand tot het Gevecht te dwingen, en de Leywaardste Colon om het Gevecht te vermeiden.

Een cliché is een (te) vaak gebruikte uitdrukking of woordcombinatie, die daardoor afgezaagd of betekenisloos wordt. Sommige woorden zien er geleed uit, maar zijn niet terug te brengen tot de betekenis van de delen. We behandelen ze als ongelede woorden. Mensen met deze aandoening beschouwen zichzelf als sociaal ondergeschikt of onaantrekkelijk.

Vermeiden betekenis

Weliswaar correspondeert met een passieve zin vrijwel altijd een actieve zin (niet andersom), maar nooit zonder verschil in betekenis. Hier krijg je tips op effectief het contact te vermijden. Want soms is het beter om iemand niet meer te zien, logisch! Konfronta- tion mit ihrer eigenen Geschichte zu vermeiden trachtet.

Van meer betekenis voor de ontwikkeling van het genre zijn twee boeken. Wat is daar in vredesnaam de diepere betekenis van het niet aanbrengen. Ik heb liever dat ze dit soort kruispunten vermeiden dan dat wij ze. Störungen zu vermeiden, die eine allzu grosse öffentlichkeit mit sich bringt" (p. 160). Het is in deze laatste betekenis dat wij ook het bootmotief in 3,9 verstaan. Omgaan met conflicten op de werkvloer voor een succesvolle samenwerking en goede werksfeer.

Na verschillende bronnen te hebben geraadpleegd heb ik de indruk dat de betekenis van introjectie anders is dan hierboven geformuleerd. TSifcouri tjuaedt deeden dat dubbel te willen vermeiden , en die den geenen f. Bij hen die, toen de negentiende eeuw ten einde spoedde, zich vermeiden in een.