Vermelding factuur nietbtw plichtig

Verplichte vermeldingen op factuur en creditnota. Het toepasselijke btw- tarief of de reden van niet- vermelding van het btw- bedrag. Kleine ondernemingen kunnen genieten van vrijstelling op het vlak van btw. In principe is elke zelfstandige (met BTW-nummer) verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer hij. BTW-plichtig is in een andere EU-lidstaat én.

Niet verplicht is de vermelding van het ondernemingsnummer op folders, affiches en advertenties. Dit nummer bestaat uit 10 cijfers, en is meteen ook het btw-nummer van jouw zaak. BTW voor kleine ondernemingen mogen de letters BE niet vermelden. Wat dient er verplicht op een factuur te staan (BTW-wetgeving) :. Ik weet dat ik op mijn uitgaande facturen moet vermelden "Kleine. De kleine ondernemingen van wie het jaarlijks omzetcijfer niet meer dan. Start je met ondernemen en ben je nog niet gewend aan facturen? Hoe zorgvuldiger je omspringt met inkomende facturen, btw-bonnen en.

De btw-vrijstellingsregeling ontheft de onderneming voor een groot gedeelte van de. Dit is niet voorzien voor de facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders. De factuur is voor de BTW-administratie een belangrijk controlemiddel. Net daarom worden er bij niet-naleving van de formaliteiten meer en meer.

Zowel de originele factuur als het dubbel ervan, dienen verplicht de volgende vermeldingen te. Op die manier is de aan hem aangerekende BTW niet kostenverhogend. Ik dacht dat ik hiervoor de vermelding "kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Het toegepaste btw-tarief wordt uiteraard alleen vermeld als je btw-plichtig bent voor de betreffende dienst. Het is aan te raden, maar niet verplicht, om het op de.

Intracommunautaire levering – U verkoopt goederen aan een btw plichtige.