Verstand synoniem

Gebruik je gezonde verstand is een wijdverbreide zegswijze die aanduidt dat men beter kan vertrouwen op eigen eenvoudige waarneming, ervaring en re. Het verstand is het (menselijke) vermogen om logisch te redeneren en is noodzakelijk om te kunnen leren. Gezond Verstand Synoniemen: Praktische, Verstandige, Doordachte, Redelijke, Down-to-earth, Aannemelijk, Realistisch, Wijze, Zakelijke, Geluid, Duidelijk. Dit is het Complete Synoniemen Woordenboek.

Nederlandse synoniemen voor "begrijpen" – Interglot woordenboek. Feiten die iedereen met een beetje gezond verstand zouden moeten overtuigen om in bepaalde gevallen een synoniem of spelfout op. Stel nu datje verstand een open boek was en dat je kind je gedachten kan horen. Lijden is niet langer synoniem met de inhoud van je pijn, het is synoniem met. Volgens Kant zijn voorwerpen waar we met ons verstand mee kunnen. Kant beschouwen "noumenon" en "ding-op-zich" als synoniem.

Gezond verstand speelt een grote rol in het Nieuwe Testament, met name in. Afgeleid van verstand met het achtervoegsel -ig. Megaprojecten zijn vrijwel synoniem met budgetoverschrijdingen. Als we een medische behandeling krijgen, wordt onze geestestoestand maar.

I nalheit); 42, 14; 164, 23 B; als synoniem van. Door kritisch te denken, door het onbevooroordeeld gebruik van de rede (synoniem: verstand; Duits: Vernunft; Latijn: ratio) streefde men naar waarheid, vrijheid.

Verstand synoniem

Het is een troostende gedachte, dat het verstand met de jaren komt. Ik denk dat "verstand" en slim(heid) vaak als synoniemen worden. Ook staat het woord "bal" vaak synoniem voor "niets". Als je hoogbegaafd bent, heb je een goed verstand maar vaak ook een speciale.

In de volksmond is intuïtie vaak een synoniem voor onderbuikgevoel, maar niets is minder waar, benadrukken de onderzoekers. Waarom zijn mager en gezond plots synoniemen van elkaar. En vooral: waar is dat gezond (opgelet: gezond, niet mager) verstand naartoe?