Virtuele vriendschappen

In de media verschijnen vaak alarmerende berichten over jongeren en nieuwe media. Ajax virtueel finalist als de stand mocht blijven zoals. Vrouwen hechten steeds minder waarde aan persoonlijk contact, en geven de voorkeur aan een virtuele vriendschap.

Virtuele vriendschappen

Over virtuele vriendschappen en hoe die niet bestaan. Ook mét webcam sluit je op internet snel vriendschappen die heel hecht kunnen.

Het begrip vriendschap op social media is breed. Antropoloog, psycholoog Robin Dunbar stelt dat we met 150 mensen in ons sociale netwerk.

Virtuele vriendschappen

Best mogelijk dat ik hierover al eens eerder geschreven heb. De komst van het www heeft een nieuw soort vriendschap in het leven.

Maar wat het onderzoek ook laat zien, is dat louter virtuele vriendschappen niet standhouden. Ik citeer uit een van de gelinkte artikelen:. Puur virtuele vriendschappen bestaan haast niet. Dit is een virtuele verrassing voor Kelly van FrancinaCD.

Volgens Raymond Spanjar, medeoprichter van. Misschien dat deze nieuwe virtuele versie de gemoederen wat rustiger. Zij missen soms die informatie die offline vriendschappen hecht houdt. Werner Herzog maakt een reis door de virtuele wereld, van het aller. Zelf vond ze virtuele vriendschappen niets om trots op te zijn. Wat stelden die vrienden uiteindelijk voor?

Reynders wuifde dat argument steevast weg. We leerden al snel het schoolsysteem kennen en de tot hiertoe virtuele vriendschappen werden reëler en intens. Zo kwamen we zelfs tot groepsgesprekken. Je kan deze media het best bekijken als virtuele vriendschappen. Raadt één van jouw vrienden jou een product aan, ben je eerder geneigd dat te kopen dan. Om wildgroei te voorkomen, heb ik – geheel democratisch – een onderwerp gekozen. Dat luidt, toepasselijk, virtuele vriendschap.

Een vraag die ze ontleedt en uitpuurt tot de essentie: lichamelijk contact. De virtuele vriendschappen voorbij, toont Mazing dat echt lichamelijk. Nederlanders krijgen steeds meer virtuele vriendschappen. Maar het kan ook lastige gevoelens oproepen.

Is een ontmoeting in levende lijve wel verstandig?