Volharding synoniem

Op deze pagina vind je een lijst van synoniemen met dezelfde betekenis als volharding in het Nederlands. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf. Beschrijving en synoniem voor volharding. Een ander woord voor een goede volharding en kruiswoordpuzzels! Dit is het Complete Synoniemen Woordenboek. Volharding Synoniemen Zelfstandig Naamwoord Formulier. De geest van implementeren: volharding!

Volharding synoniem

Deze en soortgelijke fraaie uitdrukkingen zijn vaak synoniem voor een pas op de plaats.

De uitdrukking “de alfa en de omega” is een synoniem van “de eerste en. De volharding gedurende 10 jaar beloonde RCA uiteindelijk met een duurzaam leiderschap op de markt van. Testament synoniem voor vervolging vanwege het geloof. Tenaciteit betekent “het vasthoudend nastreven van wat wordt gewenst” en heeft als synoniemen vasthoudendheid, volharding en.

Ooit synoniem met trouw, volharding en opofferingsgezindheid. Ach, hoe lang geleden is dat alweer. De naam is tevens synoniem met de volharding waarmee Patrick na zijn zware ongeluk is doorgegaan en uiteindelijk zijn huidige doelstelling. In een aantal gevallen zijn verzoeken en beproeven synoniem.

Volharding synoniem

Motivatie is datgene wat een individu tot bepaald gedrag drijft. Synoniem van volharding: perseveratie; Synoniem van volharding: persistentie; Synoniem van volharding: standvastigheid; Synoniem van volharding: taaiheid. Die volharding van je om de beste te zijn, in wat dan ook, is erg herkenbaar. Volharden in de boosheid" is hetzelfde als "volharden in het kwade".

In deze betekenis is "boos" geen synoniem meer voor "kwaad" in het. Nu vroeg ze zich af in hoeverre haar zus gelijk had gehad in haar volharding over het feit dat er vrijheid heerste. Waren zonde en seks synoniem aan elkaar? Aristocraten", door taaie volharding doch zonder gebruik van.