Voorbeeld plan keuring water

Dit is de verantwoordelijkheid van de aanvrager. Overslaan en naar de algemene inhoud gaan. Wij bekijken de binneninstallatie met de toestellenlijst en het uitvoeringsplan. Aanvraag huishoudelijke keuring (water enkel gebruikt voor huishoudelijke doeleinden) eventueel in combinatie met één van volgende beroepen:. Tijdens de basiskeuring wordt nagegaan of uw installatie voldoet aan: de voorschriften. Voorbeeld toestellenlijst en uitvoeringsplan (PDF).

In bijlage gaat een voorbeeld van toestellenlijst en synoptisch plan. Keuringsdossier drinkwateraansluiting. Bekijk hier een voorbeeld van een synoptisch plan. Via een keuring gaan we na of je sanitaire installatie en alle toestellen reglementair aangesloten zijn. Hoi , Ik moet tegen woensdag mijn schema maken voor de keurder van de drinkwaterinstallatie.

Wie weet waar ik een voorbeeld kan vinden. Uitvoeringsplan: dit is een situatieschema of een stroomkringschema dat volgens de norm NBN EN 806-1 wordt. Bedankt voor het goede voorbeeld Wink. De drinkwaterbedrijven van Vlaanderen staan al meer dan honderd jaar in voor de. Na afspraak dienen alle keuringsdocumenten, genummerd uitvoeringsplan + lijst. ElektriciteitskeuringElektrische laagspanningsinstallaties.

Een keuring van de waterinstallatie is in Vlaanderen verplicht bij:. Zonder geldig keuringsverslag zal de watermaatschappij geen water leveren en. Verplichte keuring van de waterleidingen bij nieuwbouw en renovatie. Easykit maakt voor jou het ééndraadschema en het situatieplan dat je nodig hebt voor de keuring van je elektrische installatie. Daarom gelden technische eisen voor de binneninstallatie en wordt er pas drinkwater geleverd na een keuring. Deze aanpak is noodzakelijk aangezien het.

A3 of A4); (voorbeeld uitvoeringsplan). Lees hieronder de infobrochure over de keuring en zoek op wie uw rioolbeheerder. Rioleringplan (kan geïntegreerd zijn in goedgekeurd bouwplan) van de. De keurder gaat na of uw afvalwater en regenwater gescheiden afgevoerd. Enkele voorbeelden: uw regenwaterput is te klein, u heeft geen infiltratievoorziening. Een positieschema: een plan dat de positie toont van de verschillende elementen. Herkeuring van uw elektrische installatie voor verkoop van een woning.

Energie Prestatie Certificaat (EPC).