Voorbeelden van uitzetting van stoffen door warmte

Steek de naald door het rietje op eenderde van de hele lengte van het rietje. We hebben gezien dat vaste stoffen en gassen uitzetten als ze verwarmd. Natuurlijk is dit een vrij extreem voorbeeld, de meeste van ons zullen.

Voorbeelden van uitzetting van stoffen door warmte

De uitzetting van een vloeistof is veel groter dan van een vaste stof.

Tijdens het door de lucht varen, wordt de lucht steeds verwarmd waardoor de ballon blijft. Geef een voorbeeld uit het dagelijks leven waardoor je weet dat warme. De meeste stoffen zetten uit bij verhitting, er zijn ook voorbeelden waarbij dit niet zo is zoals elastiek en rubber. Een bouwarchitect moet ook rekening houden. Stoffen kunnen bij verwarming: uitzetten of smelten. Bij het condenseren van een damp (gas), komt warmte vrij. Zetten vaste stoffen uit bij verwarming?

VLOEISTOF: – moleculen van de vaste stof gaan door het verwarmen trillen en losschieten + vrij bewegen. Gassen uitzetten bij verwarming en inkrimpen bij afkoeling. Voorbeelden : – je plooit een ijzeren. Bij het opwarmen gaan de deeltjes van de stof heviger trillen, door botsing wordt deze trilling van. De werking van de thermometer steunt op de uitzetting van een stof: lengteverandering.

Voorbeelden van uitzetting van stoffen door warmte

De eigenschappen van een stof worden bepaald door de opbouw van het deeltje.

Door de toevoer van warmte aan de vloeistof gaan de deeltjes steeds heftiger. Uitzettingscoƫfficiƫnt van enkele stoffen. Boyle de gasexperimenten deed, later voor vaste elastische stoffen. Het groter worden van een stof door bijvoorbeeld warmte. Je kunt twee voorbeelden uit het dagelijks leven noemen waarbij uitzetten van stoffen een rol speelt. Hoe verklaren we uitzetten en krimpen van vaste stoffen? Als de metalen bol op de ring ligt, geeft de bol warmte-energie door aan de ring, de ring zet uit.

Een ander voorbeeld is de stof "jood". Leg met moleculen uit waarom vaste stoffen uitzetten bij een toename van de temperatuur. Ook nu kun je dat bereiken door warmte toe te voeren. Engeland, is het bewezen dat de uitzetting der lucht- stoffen gelykvormig is te. Eerste voorbeeld van een waamemingsreeks: uitzetting en temperatuur.

Dulong en Petit tot voorbeelden kunnen dienen. Naar welken maatstaf deze uitzetting bij vaste organische stoffen door. Wij mogen echter aan de uitzetting, die de dierlijke warmte noodzakelijk moet te. Ik heb deze getallen slechts berekend om een aanschouwelijk voorbeeld te geven.