Voordeel alle aard 2017

Bereken hier uw voordeel alle aard voor bedrijfswagens tot op de cent! Berekening VAA voor het privégebruik van een bedrijfswagen: Diesel. Met welke elementen houdt men rekening om het voordeel alle aard te bepalen?

Voordeel alle aard 2017

Voordelen van alle aard: firmawagen, electriciteit en verwarming.

Het te belasten voordeel van alle aard uit de ter beschikkingstelling van. In principe zijn voordelen van alle aard belastbaar voor hun werkelijke waarde bij de verkrijger. Voor bepaalde soorten wordt de waarde echter forfaitair. De percentages van de voordelen van alle aard die in aanmerking moeten genomen worden bij het opmaken van het belastbaar inkomen van. Met andere woorden, het belastbaar voordeel alle aard is van. Overzicht van de voordelen alle aard.

Geïndexeerde bedragen per aanslagjaar. Bereken voor bedrijfswagens het bedrag van het voordeel in natura, ten koste van de werknemer en de werkgever, volgens de. De referentiewaardes voor de co2 uitstoot zijn ook. Het belastbaar voordeel van de bedrijfswagen wordt berekend aan de hand van de volgende formule:. Geniet je van een bedrijfswagen die je ook privé gebruikt? Voor de fiscus is die mooie auto geen auto, maar wel een Voordeel van Alle Aard (een VAA).

De gemiddelde CO2 -uitstoot van het Belgische wagenpark. Het voordeel van alle aard via de rekening courant. Een voordeel van alle aard is dus een voordeel dat een werkgever of onderneming toekent aan een werknemer of bedrijfsleider. Voor de berekening van socialezekerheidsbijdragen worden voordelen in natura als loon beschouwd.

De meest voorkomende extralegale voordelen in de praktijk. Het minimumbedrag van het voordeel van alle aard voor het privégebruik van een bedrijfswagen landt dit jaar op € 1.