Voorschrijven engels

De dokter schreef hem een hoestdrank voor. Possible languages include English, Dutch, German, French. Bladeren milions woorden en zinnen in alle.

Voorschrijven engels

WordReference English dictionary, questions, discussion and forums. Engels woordenboek, voorbeeldzinnen.

Geneeswijze, het voorschrijven van geneesmiddelen. KADER VAN HET ELEKTRONISCH VOORSCHRIJVEN.

Voorschrijven engels

De dierenarts kan enkel geneesmiddelen voorschrijven waarvoor een. Je hebt gezocht op het woord: voorschrijven. Het is verboden, in het kader van het leveren, het voorschrijven, het afleveren. Ze kunnen wellicht meer dan wat de leerplandoelstellingen voorschrijven. Leidraad bij het voorschrijven bij bejaarden.

De nadruk ligt minder op het onderzoeken of voorschrijven van regels, en meer op het accentueren van het scheppende. PSA Antwerp NV, vertegenwoordigd door C. De technische specificaties mogen niet een bepaald (handels)merk of octrooi voorschrijven. Alleen bij het voorschrijven van ge— neesmiddelen ziet men enige besparin— gen, vooral door het voorschrijven van loco-preparaten en beperken van her-.

Voorschrijven engels

Een jongen die zich niet zomaar iets liet voorschrijven.

Deze tabel bevat voor elke verpakking de VOS-gegevens (voorschrijven op stofnaam). Finnen en de Zweden, noem maar op, engelse literatuur gaan voorschrijven. College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) die voorschrijven dat als de werkelijke kosten meer of minder bedragen dan de aanvaardbare kosten, het verschil op. Minder gangbare materialen blijven ook nog vaak onderbenut en het voorschrijven tout court loopt niet altijd van een leien dakje.

Het off-label voorschrijven behoort tot de therapeutische vrijheid van de artsen.