Voorschrijvend

Je hebt gezocht op het woord: voorschrijvend. De betekenis van voorschrijvend vind je op deze pagina. NL: Je kunt Zoloft voorschrijven in plaats van Prozac. EN: You could start prescribing Zoloft instead of Prozac. NL EN Nederlands Engels vertalingen voor voorschrijvend. Zoek woord voorschrijvend heeft eén resultaat. Beschrijvend versus voorschrijvend; 3. Vertalingen in context van "voorschrijvend" in Nederlands-Frans van Reverso Context: De firma die Mycamine produceert, garandeert dat alle voorschrijvend. Ieder geneesheer, dierenarts of beoefenaar van de tandheelkunde, die psychotrope stoffen heeft voorgeschreven of verkregen moet, in voorkomend geval, het.

Friese vertaling van het Nederlandse woord „voorschrijvend”. Er zijn diverse modellen beschikbaar die laten zien hoe innovatie werkt en die verklaren waarom sommige aanpakken wel werken en andere. Vertaald van Nederlands naar Engels inclusief synoniemen, uitleg en gerelateerde woorden. Patiënten mogen verwachten dat artsen hen op objectieve wijze medicatie voorschrijven. Daarnaast zijn zij vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. De activiteiten van Ephor worden mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw.

Kwaliteit van voorschrijven in het WZC verbeteren.

Voorschrijvend

Ouderen vertonen (multipele) comorbiditeit. Voorschrijven voor ouderen is een complex proces. In dit eerste gastblog stel ik vragen bij de manier waarop het rapport het onderscheid tussen voorschrijvende teksten en beschrijvende teksten. Moeten verpleegkundigen medicatie kunnen voorschrijven? Een vraag die ongetwijfeld al meermaals is voorgelegd aan de minister. Richtlijnen bij het voorschrijven van benzodiazepines aan illegale druggebruikers.

Werkingsmechanisme van benzodiazepines. Wanneer er een zeer sterke verergering optreedt moet de patiënt contact opnemen met de voorschrijvend arts. Tijdens het gebruik van isotretinoïne is het. Betekenis van voorschrijvend: (Wet) Bestaande in, of overgenomen door, mensenheugenis of lange voortgezet gebruik en genot; als een prescriptieve recht van.