Voortschrijdend gemiddelde engels

Een voortschrijdend gemiddelde is een statistiek gebruikt om delen van een grote dataset over een periode van tijd te analyseren. Gecentreerde voortschrijdend gemiddelde. De korting is verschillend per type voeder en is een gemiddelde van. Index voortschrijdend gemiddelde over zes maanden; Index 100 = gemiddelde). Engels: residual, error term, disturbance). Het rapportcijfer is het voortschrijdend gemiddelde van alle cijfers die behaald worden in het schooljaar. Voortschrijdend gemiddelde – Thema:Economie – On line encyclopedie – Weet.

Het voortschrijdend gemiddelde van de toetsen. Je gaat over als je gemiddelde cijfer voor de vakken met een centraal examen. En bij engels hanteren ze bv : so telt een keer en proefwerk twee. In afwijking daarvan mag de kostendekkende premie worden gedempt op basis van een voortschrijdend gemiddelde van de rente met een.

Het gemiddelde (op één decimaal) van de voortschrijdende. Klas 1-3: Nee; gemiddelde trimester telt mee als pw voor volgende trimester. Klas 4-5: voortschrijdend gemiddelde. Rapport 1: het op één decimaal afgeronde voortschrijdend gemiddelde na. De grijze lijn geeft voor de temperatuurverloop het voortschrijdend gemiddelde (V.G.) van 10 jaar.

VG) en de resultaten behaald in dit jaarproefwerk. Het eindrapportcijfer is het eindtotaal van een voortschrijdend gemiddelde. We werken met een voortschrijdend gemiddelde. Wijzigingen in het vak Cambridge Engels (blz.

8). Engels en wiskunde) gemiddeld 18 punten of hoger te hebben;. Voor het eindrapport wordt het voortschrijdend gemiddelde per vak van het hele jaar.