Voortschrijdend gemiddelde ziekteverzuim

Voortschrijdend verzuim is een onderdeel van de statistiekgenerator. In de statistiek is een voortschrijdend gemiddelde(verzuim), het. Zo wordt het 12-maands voortschrijdend gemiddelde van de omzet berekend door van twaalf achtereenvolgende maanden de gemiddelde omzet te berekenen.

Voortschrijdend gemiddelde ziekteverzuim

Voorbeelden hiervan zijn: 12-maands voortschrijdend gemiddelde. Begrippenlijst, waaronder: verzuimpercentage, gemiddelde duur, duurklasse.

Met voortschrijdende jaren wordt de structurele ontwikkeling van het verzuim in. De meldingsfrequentie geeft aan hoe vaak werknemers zich gemiddeld per periode.

Voortschrijdend gemiddelde ziekteverzuim

Om vergelijking met het (voortschrijdend) jaar mogelijk te maken is de. Deze worden uitgeschakeld door voortschrijdende gemiddelden. Een lezer vroeg me om een grafiek over ziekteverzuim in het MBO, liefst. Dit voortschrijdend gemiddelde verzuimpercentage geeft een goed. Lijst met begrippen die CBS hanteert in zijn statistieken. Door overal dezelfde definities te gebruiken, kunnen cijfers beter met elkaar vergeleken.

Gemiddelde verzuimduur is een fout stuur-instrument. Eigen maandvergelijkingen en voortschrijdende cijfers. Valt ziekteverzuim vanwege zwangerschap onder ziekte of onder. De sturing is dan over het gemiddelde van het voortschrijdend cijfer. ALGEMENE GEGEVENS Ziekteverzuim rijksoverheid(%), meldingsfrequentie (absoluut), ziekteverzuim voortschrijdend jaargemiddelde (%), meldingsfrequentie. Voorts wordt betoogd dat het ziekteverzuim binnen DJI hoger is. Vijfjaarlijks voortschrijdend gemiddelde.

Het voortschrijdend jaargemiddelde is met 0,61% gestegen van 4,8% tot 5. Berekening gemiddeld ziekteverzuimpercentage op basis van de. Jaar kwartaal omzet cumulatieve jaaromzet voortschrijdende 4-kwartaalsommen. Het Sticht heeft als doelstelling het ziekteverzuim op of onder het landelijk.