Vreemd woord betekenis

Je kunt ook zelf een definitie van Vreemd woord toevoegen. Onder vreemde woorden verstaat men woorden die uit een andere taal zijn. De samenstellende delen wijzen bijna altijd op de betekenis van de. Woorden kunnen voor een stuk een vreemde herkomst hebben (bastaardwoorden) of integraal zijn overgenomen uit een andere taal.

Nederlandse voorbeelden van bastaardwoorden: calorie, krant, sigaar, pover. Het verschil met een vreemd woord is dat een vreemd woord een leenwoord is. Je hebt gezocht op het woord: vreemde. Sommige woorden verdwijnen, bij andere verandert de betekenis. Het was vroeger een stenen bak met een opening waardoor het water wegliep naar de goot. En hoe vreemd kan een woord vandaag de dag nog zijn …? Er zijn niet alleen veel vreemde woorden vanwege de betekenis, maar ook.

Exotische vruchten werden uit den vreemde geïmporteerd, exotische planten. In die figuurlijke betekenis wordt het woord nu vaak gebruikt. Een vreemd woord dat we een of tweemaal lezen of horen, laat gewoonlik een. De betekenis van de beknopte bijzin blijkt pas als je de rest van de zin hebt. Een wat vreemd woord voor een dialoog tussen drie partijen; een dialoog is immers op zich niet beperkt tot twee partijen en kan tussen vele (groepen van).

Vreemd woord betekenis

Het gaat mij natuurlijk dit keer om die twee vreemde woorden, aknaaien en. Neem steeds de hele rij woorden door en stel je daar de betekenis bij voor. Gaat er bij het horen van woestijn een lampje branden dat. Semantiek is de studie van woorden en hun betekenis. Terwijl het woord zich door een omgeving van vreemde woorden en afwijkende accenten een weg baant naar zijn betekenis en expressie – daarbij in een. Somwvlen komt het in de betekenis van de geheele boetedoening voor. Van Dale de taal zo compleet mogelijk, niet alleen het Nederlands, maar ook vreemde talen.

Ik vind het vreemd dat iedereen dit maar gewoon lijkt te vinden. Je mag niet met vreemde mannen meegaan!