Vrijstelling sociale bijdragen xerius

Met dit formulier kan je je vennootschap aansluiten bij Xerius Sociaal. Wie kan een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen? U bent erfgenaam van een zelfstandige die nog sociale bijdragen verschuldigd was. Vrijstelling aanvragen bij betalingsmoeilijkheden voor het betalen van je sociale bijdragen? Wanneer en hoeveel sociale bijdragen moet ik betalen als zelfstandige? Betalingsmoeilijkheden bij het betalen van uw sociale bijdragen? Als zelfstandige betaal je elk kwartaal sociale bijdragen.

Je kan geheel of gedeeltelijk van de betaling van jouw bijdragen vrijgesteld worden door de commissie voor vrijstelling van bijdragen. Zelfstandige in bijberoep: hoeveel sociale bijdragen en kosten? En hoe krijg je een vrijstelling van sociale bijdragen als zelfstandige in bijberoep? De commissie voor vrijstelling van bijdragen bestaat uit ambtenaren en beslist.

De aanvraag van een verminderde voorlopige bijdrage moet je telkens in het jaar. Verwacht inkomen hoger dan de vrijstellingsgrens. Dat betekent dat ze voor die activiteit geen sociale bijdragen moeten betalen, maar evenmin sociaal. De vrijstelling geldt ook voor wie al een andere zelfstandige activiteit uitoefent als. Biz Ondernemingsloket – Xerius Kinderbijslagfonds – Xerius Sociaal.

Een zelfstandige die aansluit in Artikel 37 met vrijstelling van voorlopige bijdrage of. Hoeveel sociale bijdragen moet ik betalen? Wat als ik mijn sociale bijdragen niet kan betalen? Kan ik ten onrechte betaalde bijdragen terugvorderen?

Uiterlijk op 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december moet uw kwartaalbijdrage op de rekening van Xerius staan.