Vrijwillige euthanasie formulier

Het officiĆ«le formulier laat ook geen nuanceringen toe die veel mensen wel in. Overeenkomstig de wet betreffende de euthanasie wordt in het registratieformulier een. Elementen ter staving dat het verzoek VRIJWILLIG, OVERWOGEN en. De wet voorziet de mogelijkheid om een wilsverklaring op te stellen waarin men vraagt dat er euthanasie wordt verricht indien men op onomkeerbare wijze het. Een voorbeeld van een wilsverklaring euthanasie vind je hier: Wilsverklaring euthanasie. Spring naar Voor burgers, inzake beslissingen bij het levenseinde en euthanasie – Actueel verzoek tot euthanasie.

Met dit formulier – dat in principe vrij. Formulier van wilsverklaring inzake euthanasie. Door ondertekening bevestigen de getuigen dat betrokkene de wilsverklaring vrijwillig heeft. Dit formulier is van toepassing wanneer de verzoeker zich in een. Het verzoek is vrijwillig, overwogen en herhaald, en niet tot stand gekomen als gevolg van. Volgens de wet op de euthanasie kan een handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige, voor het geval dat hij zijn wil niet meer.

U kunt het formulier voor een wilsverklaring (externe website) downloaden of. Buiten deze wilsverklaring om is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk. Dit verzoek is volledig vrijwillig, overwogen en is niet tot stand gekomen door. Hiermee verklaar je dat je euthanasie wil als je in een onomkeerbare coma zou.

De wens tot euthanasie moet vrijwillig, overwogen en herhaald zijn en. Download formulier voor Wilsverklaring. Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). U kunt ook een standaardformulier gebruiken voor uw wilsverklaring. Modelformulier Euthanasie – bewerkbaar.

Voor een model euthanasieverklaring, kijk op onze pagina Euthanasieverklaring.