Vzw oprichten als werkloze

Ik zou heel binnenkort een VZW willen oprichten. Nu is mijn vraag, als ik die vzw opricht als mede-oprichter, ben ik dan nog werkloos? Is het uitoefenen van een commerciële activiteit in een vzw als.

Vzw oprichten als werkloze

Zo kan je het oprichten van een eigen vzw uitstellen tot het ogenblik waarop je. De werkloze moet bovendien voor de arbeidsmarkt beschikbaar blijven. Welke activiteiten kan ik uitoefenen als ik werkloos ben en wat zijn de gevolgen. De RVA aanvaardt dat je actief bent in een (of jouw) vzw zonder dit te moeten.

Vzw oprichten als werkloze

Ja, als: – u volledig werkloos bent ;. Een vzw laat je toe om als collectief naar buiten te komen, en tegelijk. Akkoord, er komt een beetje administratie kijken bij het oprichten en. Als je als werkzoekende of (brug)gepensioneerde ondernemer wil worden, kan je. Al wie vergoede werkloze is en zich als zelfstandige wil vestigen, kan de. Wat moet ik doen als ik werkloos ben met een uitkering? Men mag zeker geen vzw oprichten met het oog op, via een in de statuten gesteld.

Enkel zij die de statuten ondertekenen, worden beschouwd als oprichter. VDAB (inschrijven als werkzoekende).

Vzw oprichten als werkloze

De VZW wetgeving zelf sluit niet uit dat een werknemer van een vzw. Indien hun activiteit als bestuurder van de VZW beroepsinkomsten kan.

Ik ben momenteel werkloos en ik geef tijdens het weekend af en toe een paar uurtjes paardrijles. Als je een uitkering krijgt, kan je die anders verliezen. Een werkloze mag de functie van bestuurder uitoefenen op voorwaarde dat hij hiervoor de. Overheden en ambtenaren Als algemeen principe geldt dat hogere. Werkzoekenden die een eigen zaak willen oprichten, kunnen bij verschillende overheidsorganisaties terecht voor advies en begeleiding, premies, voordelige. WERKLOZE BESTU URDERS VAN EEN VZW: MELDING AAN RWA! VZW als voor een wijZiging van een VZW) worden. Werklozen moeten toestemming vragen bij de RVA.

Minder evident wordt het als men als werkloze één of ander bestuursmandaat heeft opgenomen. Als het een bezoldigd bestuursmandaat is in. PWA wordt beschouwd als "houder van het bestand" in de zin van de wet op de. Het PWA werkt dus niet enkel met ambtshalve ingeschreven werklozen, maar.