Vzw oprichten voorbeeld statuten

VZW", of in het Frans "association sans but lucratif" of de afkorting. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging. Hieronder vind je voorbeeldstatuten die je kunt gebruiken als vzw. Je kunt de statuten zelf zo uitgebreid maken als je wilt, maar het moet.

Van belang voor de oprichting is luik C. In de statuten formuleren de oprichters schriftelijk waarom ze een VZW willen. Voorbeeld van statuten volgens laatste richtlijnen. Welke formaliteiten moeten er vervuld worden eens de statuten opgesteld zijn? Er staat telkens een voorbeeld in het blauw.

Deze lijst is enkel bedoeld als voorbeeld en kan niet limitatief worden geïnterpreteerd. Oprichtingsakte Vereniging Zonder Winstoogmerk (NAAM VZW). De oprichtingsakte van de vzw opstellen. In dit schriftelijke document staan de statuten van de vzw, de identiteit en de handtekeningen van de. De stichtende leden krijgen een grote vrijheid om de statuten van hun vzw op te.

Een voorbeeld van uitnodiging met de verplichte en facultatieve agendapunten vind je bij de. Toegetreden leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten.

Vzw oprichten voorbeeld statuten

Het eerste boekjaar begint uitzonderlijk op de dag van de oprichting en zal. Wij publiceren tevens een model van statuten conform aan de nieuwe. Griffie van de federale overheid kan je volledig elektronisch (en met korting!) een vzw oprichten. Ook de verplichte akte van benoeming bestuurders, die je op het einde van de statuten bij oprichting van een vzw moet toevoegen, maakt deel uit van dit.

VZW dient vermeld te worden in de statuten met.