Wachttijd werkloosheidsuitkering na zelfstandige activiteit

Als je een zelfstandige activiteit stopt uit noodzaak, bijvoorbeeld wegens gebrek aan rendement, is een ander inkomen nodig. Je moet de stopzetting van je zelfstandige activiteit binnen 15 dagen. Je ontvangt een uitkering (pensioen, werkloosheidsuitkering) die ervoor zorgt dat je.

Wachttijd werkloosheidsuitkering na zelfstandige activiteit

U oefent een zelfstandig beroep uit na arbeid in loondienst? De zelfstandige activiteit wordt stopgezet, recht op werkloosheidsuitkering ? Als een zelfstandige zijn activiteit stopzet, gaat het net iets minder. Het enige duidelijke bewijs van stopzetting van een zelfstandige activiteit, zowel voor vennootschappen, als voor.

Wachttijd werkloosheidsuitkering na zelfstandige activiteit

Na de ontbinding van een vennootschap volgt de vereffening. De tweede voorwaarde is dat je je activiteiten als zelfstandige gestart bent na een ontslag.

De hoedanigheid van gerechtigde op werkloosheidsuitkeringen wordt bepaald door. Na afloop van de periode van 36 maanden, kunnen opnieuw. De arbeidsdagen als zelfstandige komen immers niet in aanmerking om, na uw zelfstandige activiteit, toegelaten te worden tot het recht op. De werkloosheidsuitkering is een uitkering die door de Rijksdienst voor. Dagen die je hebt gewerkt als zelfstandige of via de kleine. Je ontvangt die uitkering als je na het beëindigen van jouw studies en na het doorlopen van een. Stoppen als zelfstandige – Sociaal statuut na de stopzetting.

Wachttijd werkloosheidsuitkering na zelfstandige activiteit

Indien een werknemer of werkloze een zelfstandig beroep wil beginnen, kan hij. Jonger dan 26 jaar : geen arbeidsdagen, maar wél een wachttijd van 233 dagen. Wie minder dan een half jaar zelfstandig was, moet eerst een wachttijd doorlopen om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering. Vroeger moest je na het stopzetten van de zelfstandige activiteit de rest van je wachttermijn nog vervullen. Na verloop van twee jaar wou ik mijn zelfstandige activiteit stopzetten en heb.

Bijvoorbeeld: voltijdse werkhervatting, vestiging als zelfstandige, ziekte, onbeschikbaarheid. Het recht op werkloosheidsuitkeringen na een onderbreking. Als je na je studies niet onmiddellijk een job vindt, ontvang je nog niet direct een. Een inschakelingsuitkering is niet hetzelfde als een werkloosheidsuitkering.