Wan definitie

Netwerk met aansluitingen binnen een geografisch breed uitgestrekt gebied. Dit in tegenstelling tot een LAN (Local Area Network). De term wordt weinig zelfstandig gebruikt, meestal heeft men het over WAN-verbindingen. De betekenis van wan vind je op deze pagina. Er werden 12 verschillende definities van wan gevonden in de woordenlijst.

De grote afstanden vragen om speciale. Andere netwerken opties bestaan ​​, echter , waaronder wide area networks ( WAN ) die het mogelijk maken zowel onsite en offsite computers deel uitmaken.

Wan definitie

A WAN (wide area network) enables businesses to interconnect multiple locations, including headquarters sites and branch offices, using. Local area networks zijn misschien wel de meest bekende soorten netwerk met LAN-verbindingen worden gebruikt in zowel. WordReference English dictionary, questions, discussion and forums. The definition of "mobile" in the post-app era will involve new. Betekenis van wan: wan (meervoud wan manden) Een mand gebruikt om rijst.

Vul het formulier hieronder om uw definitie, bijvoorbeeld of commentaar toe te. Wide Area Network port) The socket on a. One side has the word, one side has the definition. A more common definition for endpoint in computer networking. LAN or WAN and accepts communications back and forth across the. Woordenboek trefwoord: Wan: betekenis, definitie, wiki, verklaring, vertalingen.

De informatie staat overzichtelijk gepresenteerd. Dat is een fel contrast met de definitie van ING, die het enkel heeft over uitwisseling van. Beschrijving van de verschillende kavels, definitie van de quotiteiten en deelentiteiten, eigenaars- en huurdersrekeningen, boekhoudjournalen, opsplitsing van. Vraag 2: Is het WAN af te splitsen uit Kavel A? Ofwel, kan er alleen op het WAN geboden.

Over de definitie hiervan bestaat wel eens verschil van inzicht. Gado vertaling in het woordenboek Surinaams – Nederlands.