Wanneer apostrof s

De officiële regel is dat de bezits-s in principe aan een naam vast geschreven. De apostrof wordt gebruikt bij de meervouds-s van woorden die eindigen op a, e. Echter niet altijd wanneer cijfers worden weggelaten, bijvoorbeeld: de jaren.

Wanneer apostrof s

S eindigt, dat er dan een apostrof komt te. Bij de meeste woorden wordt er een -s toegevoegd om aan te geven dat het om bezit gaat. Een trema, puntjes op de e, wordt gebruikt wanneer je twee gelijke klinkers als.

Waar komt de hoofdletter aan het begin van de zin als de zin begint met een apostrof?

Wanneer apostrof s

In het meervoud krijgen woorden die eindigen op een enkele klinker meestal apostrof + s. Eindigt een woord al op een s-klank, dan zet je een apostrof achter het woord, omdat je op die. Bij de bezitsvorm krijg je na een klinker juist wel een apostrof voor de -s. Als je precies weet wanneer je wel of geen apostrof moet gebruiken in het. Bij een naam die op een "s" eindigt kun je in principe het bezit aangeven met een. De bezitsvorm (=possessive) krijgt in het Engels een apostrof en een -s. In het Engels gebruik je altijd een apostrof, gevolgd door een s. Noteer het meervoud van het vetgedrukte woord in het witte vak. In deze taalfiche leer je wanneer je wel of niet een apostrof voor de bezits-s moet schrijven.

Wanneer apostrof s

Daarvoor bestaat één hoofdregel, met vier uitzonderingen. Opgelet: Het weglatingsteken (= apostrof) staat vóór de s. Een apostrophe is het weglatingsteken ‘. Si ( in de betekenis van als ) wordt s’ voor een i. Wanneer een apostrophe in het Frans ? S-curve, B-cup, eind-n, i-bankieren, e-mailen, 30-jarig bestaan, het $-teken. We plaatsen daarom een apostrof wanneer de vrije klinker weergegeven. Welke woorden hebben een meervoud op -en en welke op -s? Dat is vaak het geval wanneer het woord eindigt.

Er heerst nogal wat verwarring over de vraag wanneer je een koppelteken en wanneer je. Jans fiets (+s), maar als het woord eindigt op een sisklank: Bijv. Hou er rekening mee dat de term “sisklank” vrij breed is.