Wanneer transitievergoeding

Transitievergoeding: Wat is dat en wanneer heb ik daar recht op? U moet ontslag krijgen via UWV of de kantonrechter of na afloop. Soms zal de transitievergoeding ook verschuldigd zijn wanneer de opzegging of ontbinding plaatsvindt op initiatief van de werknemer.

Wanneer transitievergoeding

Wanneer recht op een transitievergoeding?

De transitievergoeding is een vergoeding bij ontslag of einde contract. Als in uw cao een gelijkwaardige voorziening staat voor een transitievergoeding. Bij ontslag heeft iedereen die langer dan twee jaar in dienst is bij dezelfde werkgever, recht op transitievergoeding.

Wanneer transitievergoeding

Maar wanneer krijg je deze vergoeding en. De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt vermeld in. De overgangsregeling is van toepassing wanneer afspraken over.

Onze HR-specialisten zetten de belangrijkste zaken op een rij. Verder geldt dat wanneer bij de beƫindiging van een voorafgaande arbeidsovereenkomst al een transitievergoeding is betaald, deze. Aan de hand van casussen en veelgestelde vragen geeft de NBBU nadere uitleg over toepassing transitievergoeding die is ingevoerd met wet. Voorheen werd de transitievergoeding dan ook. Een werknemer die 24 maanden of langer in dienst is geweest, heeft recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de. Eigenlijk komt iedereen van 18 jaar of ouder, die twee jaar of langer in dienst is in aanmerking voor een transitievergoeding.

In de volgende gevallen bestaat er in principe geen recht op een transitievergoeding: Indien de werknemer. Een werknemer komt niet in aanmerking voor een transitievergoeding, indien: De werknemer korter dan 24. Een werknemer heeft in beginsel recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst tenminste twee jaar heeft geduurd en op initiatief van werkgever. Ontslagvergoeding en transitievergoeding. Een ontslagvergoeding is een schadeloosstelling bij ontslag en wordt ook wel gouden handdruk genoemd. De oude ontslagvergoeding wordt dan vervangen voor de transitievergoeding. Wat houdt deze transitievergoeding nou eigenlijk in?

Anders dan bij de transitievergoeding, worden bij de aanzegtermijn de. Is een normale ontslagvergoeding ook nog mogelijk?