Warmteopslag zout

In een blok zout van twee kubieke meter past in principe genoeg. De infraroodcamera toont feilloos aan dat de reactor warm wordt als zout en. Dat bestaat uit een vat met een beetje water en vooral zout. De warmte bevindt zich in het zout en wanneer die nodig is zorgt de omgekeerde chemische reactie. Met een paar procent zout door de mix kan de warmte opslag capaciteit sterk toenemen. Wegen met Glauberzout onder het asfalt blijven zo.

De batterij gebruikt het zout natriumsulfide als opslagmedium.

Warmteopslag zout

Thermochemische warmteopslag maakt energieneutraal wonen realistisch. Warmte wordt opgeslagen in een chemische reactie. Ik meen dat het een kostbaar goedje was. Je zou de voordelen tegen de nadelen moeten afwegen. Aquion Energy levert naar eigen zeggen zoutbatterijen voor 250 dollar per kWh, een stuk lager dan de gangbare prijs van 500 dollar per kWh.

Bij het ECN-project wordt in 5m³ zout evenveel. Er zijn ontwerpvoorstellen voor het gebruik van gesmolten zout als warmteopslag voor het opslaan van warmte verzameld door een zonnetoren zodat het kan. Gemasolar-installatie in de Spaanse provincie Sevilla. Nieuw: ontwikkeling compacte warmteopslag batterij TESSEL.

Daarin zit een stof (een soort zout), die warmte op kan slaan vanuit. Een vorm van energieopslag is chemische warmteopslag. Door gebruik te maken van een omkeerbare reactie (reversibel) is het mogelijk warmte op te slaan. Seizoensgebonden thermische energie opslag. Eventueel in de vorm van koude-warmteopslag (KWO) of warmte-koudeopslag. Zout is een PCM, een Phase Change Material.

De werking van een zoutbuffer is vergelijkbaar met een ijsbuffer: de energie wordt opgeslagen. Een mogelijke oplossing is een mobiele warmteopslag. Wanneer het droge zout later weer in contact komt met water zal de warmte, die eerst nodig was om.