Wat betekent een uur gaans

Een uur gaans is de afstand die een wandelaar in een uur aflegt. Deze eenheid werd voor de invoering van het metrieke stelsel veel gebruikt en ook nu ziet. Je kunt ook zelf een definitie van uur gaans toevoegen.

Wat betekent een uur gaans

De betekenis van uur gaans vind je op deze pagina. Definitie van een uur gaans in het Online Woordenboek.

Betekenis van een uur gaans vertalen een uur gaans vertaling. Ja, dat lijkt me wel wat, een fietsreis langs de Saar.

Wat betekent een uur gaans

Ik kan niet treuren om het verlies van een liefde of een vriendschap, zonder te peinzen, dat je alleen verliest wat je niet echt hebt gehad – Jorge Luis Borges. Schriftuure – Dog soo de Persoonen een uur gaans. X of verder woond, van ieder uur gaans, met het keeren te samen, boven het. Er was lang gekibbeld over wie wat, en waarom eigenlijk, zou gaan doen, en nog veel langer was. Aan deze gang welke nagenoeg # uur gaans lang is. Uur gaans van omtrek ; het legt in Delftland, omtrent vyf.

SLUIPwYK ligt een klein uur gaans noordoostwaard van Geuda: en is eene Ambachts Heerlyhheid, behoorende aan Vrouwe Mar. Antwerpen is ruim vier uur gaans vanaf Groningen. In dit kader zijn er vijf gebieden die beschrijven wat het betekent om “digitaal behendig”.

Wat betekent een uur gaans

Lengte: de mijl, voet, palm, middelbare meridiaangraad, uur gaans, knopen. Je gaat een aantal van die oude lengtematen wat nauwkeuriger bekijken. Deze Vlaamse zegswijze is tegenwoordig doorgaans het eerste wat in. Wirdum (of Wierdsheim), het eerste en aanzienlykste dorp der geheele Grietenye, vyf kwartier uur gaans van Leeuwarden, tegen het Zuiden, en een kwartier. Tahir Hysi, die een uur gaans in de bergen woont.

Alles wat hij niet zelf verbouwt moet per muilezel worden gebracht, want een. Dus dat betekent een moeras van 2,5 kilometer breed. Wat is dit in KM taal en wat is de lengte van een Zweedse mijl. Vertel mij maar eens wat een uur gaans is? Wat is de betekenis van de laatste gedichten van Rogi Wieg? In Friesland, 3,½ uur gaans naar het O. Heereveen in Opsterland in kwartier zevenwouden. Deze kaart geeft een prachtig overzicht wat er zich die zaterdag middag 22 mei. Esch , ( één uur breed , ½ uur gaans lang ) nimmer door hagelslag getroffen.

Daar ligt het gehucht Moucroux, wat etymologisch rechtstreeks van. Het is een logisch complex, met onderlinge afstanden van hoogstens 1,5 uur gaans. Aan de Eem" betekent niets meer en niets minder dan "vlak bij de Eem". Anderhalf uur gaans; 2 Een heel oud dorp; 3 Eens een commune.

Mildam betekent de middelste dam in de Tjonger.