Wat betekent gangbaar

Synoniemen: courant gewoon normaal gebruikelijk doorsnee normaliter Tegenste. Je kunt ook zelf een definitie van gangbaar. Je hebt gezocht op het woord: gangbaar. Er is al veel gezocht naar de betekenis van gangbaar en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wat betekent in het bedrijfsleven gangbare compensatie? Op deze website helpen we je graag met de betekenis van alle Nederlandse woorden. Gangbare jaartelling, gewone tijdrekening of onze jaartelling zijn de. Bedongen arbeid, Passende arbeid en Gangbare arbeid, wat betekent dat?

Op de vraag wat de betekenis van MFL voor de gangbare landbouw is, werden genoemd:. Normaal is datgene wat door de meeste mensen geaccepteerd wordt of dat wat de meeste mensen doen. Wat is de correcte benaming voor een rekening die een particulier opent bij. Een lopende rekening is in de betekenis van rekening-courant niet gangbaar in.

Dit heeft te maken met de natuurlijke bemesting. Gangbare term in het Engels om het volledige eigendom van grond of onroerend goed aan te duiden; het goed is niet belast met dienstbaarheden of uit pacht. Zoals Quan het uitspreekt, betekent het “lente”. Het slechte nieuws is dat Li een van de meest gangbare Chinese achternamen is. Verloren Maandag” en Driekoningen, maar daarmee weten we nog niet wat er zo. Beroepsarbeidsongeschiktheid betekent dat bij de vaststelling van de mate van. Bio betekent hogere productiekost én hogere melkprijs.

Een tiental melkveehouders nam deel, wat overeenkomt met een kleine helft van het. De vraag naar bioproducten stijgt jaar na jaar en in heel wat sectoren kan. Zoek uit wat voor jouw functie een gangbaar salaris is, dat maakt je veel zelfbewuster tijdens de onderhandelingen. De zes meest gangbare worden hieronder nader toegelicht. Dat betekent dat behalve de productiemiddelen en activiteiten ook de verplichtingen van een. Wat is het verschil tussen biologische en gangbare chocolade? De meest gangbare is definitie van goodwill is: Goodwill is de contante waarde van de overwinst van de onderneming.

Betekent op de man af en wordt als zodanig in Engelse discussies gebruikt. Betekent jaarlijks en is een gangbare uitdrukking in het Engels, vooral in. WAV is voor geluid, wat AVI is voor video: “Een bestandsformaat.