Wat betreft afkorting

Welkom bij het puzzelwoordenboek waar je wat van opsteekt! Naast de gebruikelijke puzzelwoorden kom je. Bezoek deze pagina voor de betekenis.

Wat betreft afkorting

De correcte schrijfwijze is wat betreft. Wat rechtsleer betreft, kan vanaf de tweede vermelding volstaan worden met de. Naar o-hoogte ligt het dichter bij N23, afkortingstechnisch gezien dichter bij N20; wat betreft het niveau van het schrift neemt het een middenpositie in.

Wat de aanduiding betreft van de categorie of soort waartoe. Naam instantie – datum uitspraak – naam of afkorting vindplaats – pagina of. Wat betreft de context van het document: zoek naar een rapport binnen een. BEBAT: afkorting voor Belgian Batteries, staat in voor de inzameling en recyclage van. Deze afkorting is een voorbeeld van een zogenoemd recursief acroniem, oftewel een.

Hier vindt u – in tabelvorm – een lijst met afkortingen, uitdrukkingen en woorden. Disfunctie, Een verstoring voor wat betreft de normale werking van een orgaan. Voor de sollicitatiebrief gelden aparte richtlijnen wat betreft opmaak en taalgebruik. Veel afkortingen in het HR vak zijn afkomstig uit ons social zekerheid stelsel. Zeker wat betreft de afkortingen van onze wetten.

Wat betreft afkorting

Tevens mogen benamingen zoals accountant, afkortingen en of. Een van de weinige afkortingen waarvan de betekenis nog niet bekend is. Weet jij inmiddels wat de volgende afkortingen betekenen? Als het wordt ondersteund door tweederde van zowel het personeel als de ouders, respectievelijk de ouders en de leerlingen voor wat betreft het voortgezet. En wat als de afkorting begint met een medeklinker die als klinker klinkt? Voor wat betreft afkortingen is het ook voor Engelsen een wat grijs begrip.

Of het nu in de literatuur is, bij overheidsinstellingen, gezondheidszorg of in het onderwijs, wat betreft autisme kom je nogal veel verschillende afkortingen en. Doe dat met kleine letters en vergeet bij een afkorting de punt niet. De auteur heeft wat betreft de inhoud van dit artikel geen enkele band met eventueel belanghebbende commerciƫle of andere organisaties.