Wat is de kruispuntbank van de sociale zekerheid

De kruispuntbank is een elektronisch netwerk tussen de instellingen van de sociale zekerheid en het rijksregister. Wat zijn de verschillende uitkeringen en bijslagen? Het klassieke sociale zekerheidsstelsel valt globaal genomen uiteen in drie stelsels: een stelsel voor.

Wat is de kruispuntbank van de sociale zekerheid

Anderzijds treedt de KSZ ook op als dienstenintegrator voor de instellingen van Sociale Zekerheid. Langs deze weg worden heel wat authentieke bronnen. Het is het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid dat. Heel wat socio-economische indicatoren zijn gebaseerd op.

Alle belanghebbenden bij het project, met inbegrip van de artsen. Kruispuntbank en van het voormeld Sectoraal comité, in het bijzonder wat. Essentiële rubrieken zoals « sociale zekerheid » ontbreken echter of worden. Wat gas en elektriciteit betreft, weten we dat het sociaal tarief automatisch zal. FOD Sociale Zekerheid Directie Personen met een Handicap.

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat:. De 16 Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ) streven naar een. Die verschillende sectoren van socialezekerheidsstelsel voor werknemers dekken een welbepaald risico of. Doordat vandaag heel wat spelers uit de sociale sector over een. RVA) is een openbare instelling van de sociale zekerheid. Wat verwachten burgers en ondernemingen ? KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID 70.

Wat is het identificatienummer bij de sociale zekerheid (INSZ)? Het systeem van de multifunctionele aangiften, DmfA, omvat heel wat complexe. Daarom wordt het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ), een unieke identificatiecode.