Wat is een ondernemingsnummer

Je ondernemingsnummer is een uniek identificatienummer voor jouw onderneming. Te vergelijken met het rijksregisternummer van iedere Belg. Dat nummer is een uniek nummer dat uw onderneming krijgt door inschrijving. Je bedrijf bestaat pas officieel als het een ondernemingsnummer heeft. In eerste instantie heb je een goed beeld nodig van wat je precies.

Het ondernemingsnummer vervangt uiteindelijk uw handelsregisternummer, wat definitief vervalt op 1. Het unieke ondernemingsnummer is een identificatiesleutel die uit 10 cijfers bestaat en die vermeld is in de kruispuntbank van ondernemingen.

Wat is een ondernemingsnummer

Hiervoor kan je terecht bij het ondernemingsloket, Zenito Ondernemingsloket. Je krijgt dan een uniek ondernemingsnummer. Dit nummer zal na verloop van tijd. Na inschrijving in de KBO ontvang je een uniek ondernemingsnummer.

In principe krijgen de volgende personen een ondernemingsnummer : de rechtspersonen naar Belgisch recht; de rechtspersonen naar buitenlands of. Wil je een ondernemingsnummer opzoeken of controleren in België? Het KBO-nummer of het ondernemingsnummer; Het RSZ-identificatienummer; Het Identificatienummer van de Belgische sociale zekerheid (INSZ). Je btw-nummer wordt gebaseerd op je ondernemingsnummer. Elke onderneming krijgt een ondernemingsnummer bij inschrijving in de KBO.

Wat is een ondernemingsnummer

Je kan het ondernemingsnummer of KBO-nummer van elke Belgische onderneming opzoeken in de databank van de FOD Economie. Dit is een uniek nummer waarmee ondernemingen geïdentificeerd worden bij de Belgische overheidsdiensten. Bij een eenmanszaak doe je wat hierboven uitgelegd staat. Je kan het vergelijken met het rijksregisternummer dat elke burger van ons.

U kunt met één van onderstaande links het ondernemingsnummer van uw vzw.