Wat is een pompkarakteristiek

De pompkarakteristiek van een centrifugaalpomp is het verband tussen de opvoerdruk en het debiet. Men vertrekt van de Eulerse opvoerdruk. Het is het snijpunt van de leidingkarakteristiek en de pompkarakteristiek. De leidingkarakteristiek geeft de nodige opvoerdruk voor die leiding, bij een bepaald. De ladingsverliezen zijn evenredig met het debiet in het kwadraat.

Bewegingsvergelijking centrifugaalpomp – Thermodynamica en. Werkpunt pomp bepalen – Thermodynamica en Stromingsleer. Een voorbeeld is weergegeven in onderstaande. Voor wat betreft het rendement is dit de beste manier om de capaciteit te. De pompcurves van een centrifugaalpomp geven het verband tussen de capaciteit en de totale verschilhoogte, meestal uitgedrukt in “meter.

Wat er hierboven staat over de toerentalregeling van centrifugaalpompen is, uiteraard, compleet correct. Er staat wel tweemaal hetzelfde stukje tekst. Wat wordt er weergegeven in een pompkarakteristiek? In een pompkarakteristiek wordt de manometrische opvoerhoogte uitgezet in functie van het debiet.

Wat is het effect als er twee pompen achter elkaar in serie worden gezet? En wat is het effect bij parallelschakeling van pompen? Verband tussen Debiet (Q) en Druk (P). Berekend door de "Wet van Bernoulli".

Leidingkarakteristiek: Het verband. Wat is de verhouding van een bijgeschakelde schadelijke ruimte tot. Deze functie heet de pompkarakteristiek. Wel, dat is precies wat door de leiding- en de pompkarakteristiek wordt weer- gegeven.

Stel dat de leiding- en pompkarakteristiek de vorm heben.