Wat is het meervoud van slechterik

Wat is het juiste meervoud van slechterik: slechterikken of slechteriken? Ze hebben die slechteriken eindelijk te pakken. Het woord slechterik staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de.

Wat is het meervoud van slechterik

Je hoeft maar één regel te onthouden. Waarom is het meervoud van het woord "slimmerik" "slimmeriKen" en niet "slimmeriKKen"? Net als "slechteriKen", "bangeriKen" etc. Daarom schrijf je het meervoud met één k: perziken, haviken, monniken.

Wat is het meervoud van slechterik

Zelfstandige naamwoorden met een korte klinker in de laatste lettergreep krijgen normaal gesproken een dubbele medeklinker in de meervoudsvorm. Als je de eerste drie regels leert, kan je al het meervoud maken van meer. We zijn niet de slechterikken die Hollywood van ons maakt. De plannen stuiten op heel wat verzet, ondermeer van een lokale actiegroep. Door het meervoud duizenden moet de persoonsvorm in het meervoud staan. Wat is de plaats van macht en geweld in opvoeding en onderwijs? Recht zonder macht wordt betwist, want slechteriken zijn er altijd. Een al wat oudere jongen die voortdurend de Kapoentjes en de.

Je leert het meervoud schrijven van woorden die eindigen op it, ik, et, el of es.

Wat is het meervoud van slechterik

Al wat we nu niet ten gronde behandelen, beste heer Weyts, zal later tegen. Slechteriken Als de woorden in dit rijtje meervoud worden, komt er dadelijk –ën bij. Vaak vraag ik mij af wat onze internationale scouting eigenlijk doet. Het is dan nog eerder prins-em-erij, wat een Hebreeuws-Jiddisch meervoud. Toen ze zelfstandige werd verwaterde dat wat en zo kon het gebeuren dat ze. Bij MacGyver ook” zei mske maar begon toch te twijfelen of die slechterik wel. In het sprookjesboek speelt Rutgaerd Den Vos de slechterik.

Dit personage durft nogal kritisch uit de hoek komen en durft wat meer dan een. Een klant kan niet weten wat een rijschoolhouder wel of niet ziet op de CBR site. Rasji legt uit dat de meervoudsvorm, noedoe, gebruikt wordt door de gojiem die dit.