Wat is riziv

Het RIZIV organiseert, beheert en controleert de "verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen". Wat zijn onze opdrachten en hoe voeren we die uit? Het beheersysteem voor informatieveiligheid van het RIZIV is gecertificeerd volgens de. Iedere geneesheer, tandarts, apotheker, kinesitherapeut, logopedist of zelfstandig thuis- verpleegkundige komt in aanmerking.

Artsen die volledig of gedeeltelijk toetreden tot het akkoord Artsen-Ziekenfondsen krijgen een geldelijk. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering – RIZIV. Spring naar Wat brengt een RIZIV-contract mij op? Er wordt geen premietaks ingehouden op de stortingen in uw RIZIV-contract. Wat als je voor de elektronische derdebetalersregeling (eFact) factureert met. Is het mogelijk om de facturaties met je KBO- en Riziv-nummer te groeperen in. Wat betaalt uw ziekenfonds terug en hoe komt het tegemoet als iemand een. RIZIV verbintenissen aan om zijn dienstverlening te verbeteren door een.

Aanvullende pensioenbijdragen voor dokters,tandarts. De aanvullende pensioenbijdragen die geneesheren, tandartsen en. De RIZIV sociale voordelen is een jaarlijkse premie uitgekeerd door het RIZIV aan elke arts. De beheerskosten zijn moeilijk tot niet onderhandelbaar voor een Rizivcontract, met uitstapkosten wordt u.

Wat is riziv

Wat met de supplementen boven het RIZIV -barema? De supplementen boven dit barema zijn voor uw. RIZIV erkende verstrekkingen en materialen.

RijksInstituut Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering of RIZIV). Vanuit de verplichte ziekteverzekeringen worden heel wat kosten voor de medische verzorging.