Weerstand gesprekstechnieken

Vaker nog hebben mensen niet zozeer weerstand tegen jouw idee, maar voelen ze. In welke situaties kun je weerstand verwachten en hoe ga je ermee om? Een leerdoel voor de training communicatie en gesprekstechnieken is om uw eigen weerstand te herkennen. Hoe ziet uw patroon van weerstanden eruit? De belangrijkste gesprekstechniek om aandacht te geven aan onderliggende gevoel of. Communicatietraining omgaan met weerstand in gesprekken.

Effectief omgaan met weerstand is te leren. Op welke manier gaan hulpverleners om met weerstand? Vijf belangrijke gesprekstechnieken. Meeveren met weerstand: vermijd discussie of argumentatie. Veer mee met de weerstand en zie dit als. Welke motiverende gesprekstechnieken kun je inzetten om verandering teweeg te. In een gesprek gebaseerd op samenwerking hoort weerstand niet thuis.

Omgaan met weerstand in adviesrelaties; gesprekstechnieken voor coaches, hulpverleners en andere adviseurs. Je kunt beter doorvragen om te achterhalen waar de weerstand bij je. Aan vakinhoudelijke kennis ontbreekt het adviseurs meestal niet. De jurist, de architect en de huisarts bijvoorbeeld hebben alle deskundigheid in huis. Gesprekstechnieken voor professionals. Het is daarom van belang om na te gaan waar weerstand vandaan komt. Weerstand bij de ander geeft aan dat je zelf nog niet genoeg hebt gedaan. Hier lees je welke gesprekstechnieken je helpen om de ander wél.

Workshop 1: Theoretische kadering: het motivationeel model. Het gedragsveranderingsmodel van Prochaska en.