Welke regel geldt er bij het gebruik van een handtakel

Welke regel geldt er bij het gebruik van een handtakel? Omdat takels met de hand bediend worden behoren ze formeel niet tot de hijswerktuigen. Het verschil is dat met een takel ook horizontaal lasten.

Welke regel geldt er bij het gebruik van een handtakel

Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts één juist is. C Ze gelden alleen als richtlijn voor de gebruiker.

Wat is een belangrijk risico bij het gebruik van handtakels? Welke gebruiksregel is voor het werken met een hoogwerker van toepassing?

Welke regel geldt er bij het gebruik van een handtakel

C Een handtakel mag alleen in verticale positie worden belast. Na het maken van de 10 vragen wordt de uitslag getoond. Je kunt vervolgens bekijken welke vragen je goed en welke vragen je fout hebt beantwoord. Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. B Aangeven op welke wijze gevaarlijke stoffen mogen worden opgeslagen. In de praktijk worden er in functie van de toepassing en het type leng grotere.

B Welke stoffen en processen op het terrein voor een noodsituatie kunnen zorgen. De gegeven informatie is niet meer dan basiskennis welke minimaal benodigd is om veilig met de vermelde. Om vervolgens een veilig gebruik mogelijk te maken dient er zowel een uitvoerige.

Welke regel geldt er bij het gebruik van een handtakel

Bij het binnenhalen van het touw moet er 2x zoveel touw worden. Verhuizers gebruiken soms katrollen om zware objecten naar boven te tillen.

Er is bewust gekozen om de lesstof in twee afzonderlijke werken aan te bieden. VGM-regels en voorschriften, vakbekwaamheid;. Welke veiligheidsmaatregel geldt bij gebruik van een handtakel?