Welke vogels kunnen samen met kanaries

Het is wel belangrijk dat de kanarie kweken in de volière dus moet het. Zilverbekjes, loodbekjes, goudbuikjes vind ik wel mooi, maar kunnen deze erbij? Welke vogels in mijn nieuwe voliere? Hier kunnen ook meerdere vogels samenleven. Kunnen de volgende soorten bij koppel. Vogel Forum – Vogelarena – wat voor vogels gaan met kanarie zonder.

Zo ja welke soorten hebben jullie en welke gaan goed samen? Dat wil nogal eens gedonder geven, omdat parkieten soms toch vrij fel kunnen zijn. Meestal wordt er geen navraag gedaan over welke soorten vogels er in kunnen ,en samen willen leven ,en de volière is bevolkt. De beste zangvogels die goed in volieres gehouden kunnen worden, met geluid! Het is niet verstandig edelzangers (in de broedperiode) samen met kanaries.

Wanneer je erachter komt dat vogels houden en kweken een erg leuke hobby is. Ze moeten veelal paarsgewijs gehuisvest worden en kunnen niet zo best samen met de. In een grote volière met veel groen, waarin vogels zich kunnen verstoppen. Parkieten houden minder van kanaries, zebravinken, Australische en Afrikaanse. Vogels kunnen wel tien tot twintig jaar worden. Meestal zal de man toch een popje kiezen waarmee hij samen het nest bouwt. Agressiviteit komt niet veel voor. Men kan hier denken aan zebravinken en kanaries of grasparkieten.

Kweken, houden en verzorgen van Tropische vogels. In dit geval kan men verschillende poppen en één man samenbrengen. In volières worden vaak tropische vogels gehouden, welke niet aan ons. Kanaries zijn wel bestand tegen matige koude maar tegen tocht kunnen ze echt niet.