Welke vrijstellingen bestaan er in verband met de kennis van bedrijfsbeheer

De ondernemersvaardigheden bestaan uit:. Je kan basiskennis bedrijfsbeheer aantonen met:. In sommige specifieke situaties voorziet de wet in een vrijstelling voor basiskennis bedrijfsbeheer.

Welke vrijstellingen bestaan er in verband met de kennis van bedrijfsbeheer

Hoe wordt de kennis van het bedrijfsbeheer bewezen? Onder bepaalde voorwaarden kan uw onderneming genieten van een vrijstelling van bedrijfsbeheer:.

Om de basiskennis bedrijfsbeheer te bewijzen, volstaat het bijvoorbeeld in het bezit. Een zaak starten kan niet zonder kennis van bedrijfsbeheer.

Welke vrijstellingen bestaan er in verband met de kennis van bedrijfsbeheer

Voor de meeste activiteiten moet je kennis van bedrijfsbeheer aantonen. Je krijgt dan één jaar de tijd om te bewijzen dat er kennis van bedrijfsbeheer aanwezig is in je zaak.

De basiskennis bedrijfsbeheer omvat elementaire kennis van: recht. Wanneer moet de basiskennis bedrijfsbeheer bewezen worden? Tenzij men kan genieten van een van de vrijstellingen zoals hierna opgesomd moet de basiskennis bedrijfsbeheer bewezen worden. U kan uw kennis van bedrijfsbeheer bewijzen aan de hand van een diploma of op basis van er-. Dit betekent dat een zelfstandige nooit in een ondergeschikt verband kan werken voor een an-. Welke vrijstellingen kun je genieten?

Basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen : wie mag dat bewijzen.

Welke vrijstellingen bestaan er in verband met de kennis van bedrijfsbeheer

Vrijstelling om kennis van bedrijfsbeheer te bewijzen. Er is vrijstelling van bedrijfsbeheer en beroepskennis. Er zijn geen verschillende regels meer voor werknemers, zelfstandigen en.

De fiscale aftrekbaarheid van de gestorte premies kan worden gecumuleerd met de fiscale vrijstelling die van kracht is. Binnen elk statuut bestaan verschillende categorieën. Daarnaast is er voor sommige beroepen een bewijs. Er moeten geen attesten van ervaring aan de FSMA worden bezorgd.

Er bestaan vijf brevetten van beroepsbekwaamheid voor het leidend. Beschik ik over de nodige kennis om een zaak te starten? Bestaan er steunmaatregelen voor starters?