Werkgerelateerd

Werkgerelateerd is één woord, net als veel andere samenstellingen met -gerelateerd, zoals. Een leven lang leren; het motto van de Volksuniversiteit Hengelo. Hier komt de eerste fabel: een burn-out is werkgerelateerd.

Werkgerelateerd

Beter zou zijn: een burn-out is in de meeste gevallen werkgerelateerd.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) wil een burn-out erkennen als beroepsgerelateerde ziekte. Voor 71 procent van de werknemers geldt dat het recentste ziekteverzuim niet werkgerelateerd is geweest; 6 procent kon niet aangeven of het. Vertalingen in context van "werkgerelateerd" in Nederlands-Engels van Reverso Context: Twee waren werkgerelateerd, geverifieerd door officieren. Individuele coaching werk gerelateerd. Neem de regie in je eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling. Dit heeft het CBS vandaag bekendgemaakt.

ADHD-centrum heeft ook een werkgerelateerd onderdeel: ADHD & Werk. Hier worden oplossingen gezocht voor loopbaanproblemen gecombineerd met. Al deze problemen hebben te maken met het ervaren van stress. Het is niet primair de situatie zelf, maar jouw verhouding ertoe die mee. Voor 71 procent geldt dat het laatste ziekteverzuim niet werkgerelateerd was, 6 procent weet niet of het werk de oorzaak van het verzuim was.

Wellicht gerelateerd aan `werkgerelateerde`.

Werkgerelateerd

MKB Nederland vindt reïntegratiewet een ramp. Ondernemers willen niet langer loon doorbetalen van. Een burn-out hoeft dus niet werkgerelateerd hoeft te zijn. Vandaar dat in de nieuwere definities gesproken wordt van omgevingsfactoren in.

Je merkt dat je je niet goed voelt en dat het werken veel moeite kost. Veel verschillende dingen kunnen dit veroorzaken. CBS: kwart ziekteverzuim is werkgerelateerd. Bijna een kwart van dit ziekteverzuim (23 procent) te maken met werk. Robert-Jan Simons Gesprekken over leren krijgen de laatste jaren een ander karakter. Discussies gaan over formeel versus. KANS hoeft niet werkgerelateerd te zijn (zoals bij RSI wel het geval was), maar wordt veelal wel in relatie tot verschillende beroepen onderzocht. Een vertaling van de ERS Guidelines for the Management of Work- related Asthma.

Iedereen kan met werkgerelateerde problemen te maken krijgen. Van al die verzuimdagen is dus ruim de helft (22%). Achtergronddocument: achtergronddocument G001.