Werking plunjerpomp

Een plunjerpomp is een pomp die gebruikt wordt om vloeistoffen met plunjers van een lage naar een hoge druk te brengen. Dit was de theoretische werking van de plunjerpomp. Hieronder wordt de werking van de axiale, en de radiale plunjerpompen beschreven, die ook.

Werking plunjerpomp

Een constructief verschil met deze. Uitleg over de werking van zuigerpompen. Zowel verdringerpompen als centrifugaalpompen. Een eveneens veel toegepast type plunjerpomp is de axiale plunjerpomp met roterend cilinderblok en stilstaande slagplaat.

HYDRAULICA druk die uitgeoefend wordt op. Het werkingsprincipe van de plunjerpomp is eigenlijk erg eenvoudig. Als nadelige eigenschap van pneumatische pompen kan de pulserende werking. Spring naar Beschrijving van de werking -. Tijdens de zuigslag (membraan beweegt omlaag) ontstaat. Op elke pomp zit een zuigzijde met een zuigleiding en een perszijde met een persleiding. Wanneer een pomp in werking wordt gezet, zal er aan de zuigzijde. Een pomp is een machine waarmee een vloeistof of een gas kan worden verplaatst.

De werking kan vergeleken worden met die van een blaasbalg.

Werking plunjerpomp

Een animatie die de werking van een hydropomp weergeeft. De slagplaat is met een bepaalde hoek op. Een verdringerpomp is door deze werking droog zelfaanzuigend. Bij de eerste twee typen verdringerpompen, de plunjerpomp en de. De hogedruk pomp bestaat uit aandrijf- en een watervoerend gedeelte, waarbij een aantal plunjers (3of 5) mechanisch worden aangedreven. Deze pomp wordt direct door de stoommachine aangedreven.

Wanneer de pomp werkt, zijn de zuigleiding, het pomphuis en de persleiding met.