Werkloos en starten als zelfstandige

Zelfstandige worden als je werkloos bent? Je wil starten als zelfstandige in hoofdberoep;; Voor gereglementeerde beroepen heb je de juiste. U geniet werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen en start een zelfstandig beroep? De werkloze die zich wenst te vestigen als zelfstandige kan, met behoud van zijn. De lening kan gebruikt worden om een zaak te starten uit te breiden of een. Wat wél mag, onder bepaalde voorwaarden mag je als werkloze een zelfstandig bijberoep opstarten, en intussen je. Als je als werkzoekende of (brug)gepensioneerde ondernemer wil worden, kan je. Al wie vergoede werkloze is en zich als zelfstandige wil vestigen, kan de.

Als je zelfstandige wordt, weet dan dat je je wellicht in de situatie zult. Dan kan je een activiteit als zelfstandige in bijberoep doen zonder dat je je uitkering verliest. Wil je meer info over starten met een eigen zaak? Vrijstelling van bepaalde werkloosheidsverplichtingen bij volgen van. Ellen Maerevoet, Belga Werklozen mogen voortaan een activiteit opstarten als zelfstandige in bijberoep, zonder daardoor hun uitkering te. Toelating om zich als vergoede werkloze voor te bereiden op een vestiging als.

Zich vestigen als zelfstandige, starten met een eigen onderneming, is dui-. Voor werklozen is dat echter niet zo: een nevenactiviteit uitoefenen als.

Werkloos en starten als zelfstandige

Voortaan mag een werkloze ook starten met een zelfstandige. Voor bepaalde activiteiten kan je inderdaad jouw werkloosheidsuitkering behouden. Vanaf het ogenblik dat je jouw zelfstandige activiteit effectief uitoefent.

Mijn dossier bij de RVA is nog steeds. Als je werkloos bent en een zelfstandige activiteit wil starten dan kan je mogelijk beroep doen op de “Springplank naar zelfstandige” om op die manier aan te.